Moss kommune

Nøkkeland SFO

Skolefritidsordningen er i første rekke et tilsyns,- omsorgs- og aktivitetstilbud der barna gis mulighet til samvær og lek med andre barn.

Kontaktinformasjon

Nøkkelandveien 32
1538 Moss
Telefon : 48295026
E-post: 
nokkeland.skole@moss.kommune.no
Åpningstid: 07.00 - 16.45

Mat på SFO (PDF, 134 kB)  Matpakka (PDF, 221 kB)
På SFO er det viktig at barna skal oppleve glede, mestring, vennskap og læring gjennom fri lek og organiserte aktiviteter. 
SFO-personalet sørger for å sette av tid til lek og bidrar med leker og materiell. Vårt aktivitetstilbud består blant annet av gymsal, skogturer, spillgrupper, formingsaktiviteter og klosse- og legobygging. 

SFO har egen base og kan i tillegg benytte seg av tilstøtende klasserom. Skolen har et flott og variert uteområde og ligger i gangavstand til skog- og friluftsområder. Uteleken gir barna mange muligheter for fysisk utfoldelse som har positiv effekt på helse, trivsel og utvikling.

Hver ettermiddag serveres det et måltid bestående av enten brødmat, kornblanding eller varmmat. Måltidet er en fin arena for utvikling av sosial kompetanse der vi vektlegger hygge og samtale rundt måltider, og bordskikk.