Moss kommune

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon Bytårnet skole
Hva Navn Epost Telefon
Rektor Bodil Orm bodil.orm@mosseskolen.no 95176393
Saksbehandler/kontor Ruth Lillian Seger ruth.lillian.seger@mosseskolen.no 69248170/95242608
Avdelingsleder 9. - 10. trinn Rikke Thorbjørnsen Willadsen rikke.thorbjornsen.willadssen@mosseskolen.no 97769895
Avdelingsleder 8. trinn Leif N. de Lange leilan@mosseskolen.no 99720884
Avdelingsleder 5. - 7. trinn Grete Jacobsen grete.jacobsen@mosseskolen.no 93432583
Avdelingsleder 1. - 4. trinn Anita Marie Osvik anita.marie.karlstad.osvik@mosseskolen.no 92853834
Avdelingsleder SFO Renée Galle renee.galle@mosseskolen.no 41651119