Moss kommune

Bytårnet SFO

På vår SFO er det viktig at barna skal få oppleve glede og mestring, få bygge vennskap gjennom frilek, og kunne delta i noen organiserte leker og aktiviteter.

Kontaktinformasjon

Bytårnet SFO
Fjellveien 1
1532 Moss

SFO Tlf: 46828816

Åpningstider: Hver dag 07.00-16.30

Mat på SFO (PDF, 134 kB)  Matpakka (PDF, 221 kB)

Skolefritidsordningen på Bytårnet er i første rekke et tilsyn-, omsorgs-og aktivitetstilbud for barn på 1.-4.trinn. SFO oppholder seg i basen til 1.og 2.trinn.  De voksne på SFO skal legge til rette for at det blir satt av tid til lek. Aktivitetstilbudet består blant annet av gymsal, lego- og klossebygging, leke butikk, turer, uteaktiviteter på lekeplassen eller sandløkka, disko og ulike bordaktiviteter.

Hver fredag er det 4.trinnsgruppe med mange fine aktiviteter for kun 4.trinn. Dette er et populært tilbud hos de eldste barna på SFO.

På SFO legger vi stor vekt på et riktig sammensatt kosthold som tilfredsstiller barnas behov for et sunt mellommåltid i løpet av dagen. Maten blir servert i tidsprommet 14.00-15.00. Varm mat serveres to dager i uken. I tillegg baker vi også brød flere dager i uken. Grønnsaker eller frukt serveres rundt kl 16.00 flere ganger i uken.