Moss kommune

Barneskoler og SFO i Moss

Velkommen til digital innskriving for alle 1. trinnselever høsten 2021

Grunnet pandemien vil det kun være digital innskriving i år. Foresatte for elever som begynner på 1. trinn til høsten logger seg inn i Visma Flyt Skole (VFS).

Dere skal se gjennom kontaktinformasjonen som deres nærskole har fått fra folkeregisteret om dere og deres barn. Deretter skal dere bekrefte/samtykke i at de skal begynne på denne skolen. Dere vil få brev fra nærskolen med mer informasjon innen 15. januar. Har du ikke fått brev i posten? Kontakt nærskolen.

Fristen for samtykke er 15. Februar 2021.