Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter – for de kommunale barnehagene med betalingsregler. «Knapp» Vedtekter for de kommunale barnehagene.

"Link" Nye vedtekter for de kommunale barnehagene er ikke vedtatt ennå.