Redusert foreldrebetaling

Du må søke om redusert foreldrebetaling hvert barnehageår. For å være sikret redusert foreldrebetaling fra oppstart av nytt barnehageår, må du søke innen 1. juni, hvert år. 

Ingen skal betale mer enn 6% av husstandens samlede person – og kapitalinntekt i foreldrebetaling. Det betyr at barn fra husstander med lavere inntekt enn 574.750,- vil ha rett til redusert betaling.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret. Dersom et barn bosatt i Moss har barnehageplass i en annen kommune, skal søknaden fremmes til Moss kommune. 

Siste tilgjengelige selvangivelse må følge søknaden som dokumentasjon. Som hovedregel skal søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde for ett barnehageår av gangen. Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageåret skjer på elektronisk skjema på Moss kommunes hjemmesider.

Her kan du søke om redusert foreldrebetaling