Priser barnehageplass

Pris og plasstørrelse
Pris og plasstørrelse
Plasstype Pris Kostpris
100% - heldagsplass 3135,- 325,-
90% - 4/5 dager pr. uke 3022,- 295,-
80% - 4 dager pr. uke 2808,- 265,-
70% - 3/4 dager pr. uke 2495,- 230,-
60 % - 3 dager pr. uke 2181,- 200,-
50% - 2/3 dager pr. uke 1867,- 170,-
40% - 2 dager pr. uke 1554,- 145,-
Kjøp av ekstra dag, pr. dag 290,-

Søskenmoderasjon

Eldste barn betaler full pris.
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to
Det gis 50% søskenmoderasjon for barn nummer tre og flere.