Moss kommune

Priser barnehageplass

Pris og plasstørrelse barnehage
Plasstype Pris Kostpris
100% - heldagsplass 3230,- 340,-
90% - 4/5 dager pr. uke 3107,- 305,-
80% - 4 dager pr. uke 2884,- 275,-
70% - 3/4 dager pr. uke 2564,- 240,-
60 % - 3 dager pr. uke 2238,- 205,-
50% - 2/3 dager pr. uke 1955,- 175,-
40% - 2 dager pr. uke 1592,- 150,-
Kjøp av ekstra dag, pr. dag 300,-

Moss kommune følger vedtatt makspris i barnehagene. Prisene gjelder fra 01.01.2021.

Søskenmoderasjon

Eldste barn betaler full pris.
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to
Det gis 50% søskenmoderasjon for barn nummer tre og flere.