Oppsigelse barnehageplass

Hvis du ønsker å si opp barnehageplassen, må du gjøre dette skriftlig og sende dette direkte til barnehagen din. Dette gjelder både om du har plass i kommunal eller privat barnehage, og det gjelder også ved overføring til annen barnehage.

Her finner du alle barnehagene i Moss med kontaktinformasjon.