Moss kommune

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lavere inntekt enn kr. 548 500 har rett til å få 20 timer gratis kjernetid i barnehage per uke. Ordningen er søknadsbasert.

Fra 1. august 2020 er beløpet kr. 566 100. 
Fra 1. august 2021 er beløpet kr. 583.650. 

Du må søke for hvert barnehageår.

De samme reglene for dokumentasjon, husholdning og vedtakets varighet gjelder for gratis kjernetid som for den andre reduksjonsordningen, se punktet om redusert foreldrebetaling.

Alle som har vedtak om gratis oppholdstid i barnehageåret 2020/2021, og alle nye brukere, må søke innen 1. juni for at vedtaket skal gjelde fra 15. august 2021.

Her kan du søke om gratis kjernetid.