Moss kommune

Voldskogen barnehage

Voldskogen Barnehage eies og driftes av Moss Kommune. Barnehagen er en del av barnehageenheten Moss Søndre, sammen med Gaupefaret barnehage og Solliskogen barnehage. 

Kontaktinformasjon

Holteveien 4B
1580 Rygge
Telefon: 69 23 91 83
Åpningstider: 07.00 - 16.30

Barnehagestyrer: Kjersti Feilberg Jacobsen
E-post: Kjersti.feilberg.jacobsen@moss.kommune.no
Telefon: 951 13 725

Årsplan 2021/22 (PDF, 5 MB)
Kvalitetsplan Moss kommune 2020-2024 (PDF, 24 MB)

 

Vi har tilgang til blant annet Halmstad Skoles inne- og uteområder, skogen, Ryggehallen, Tufteparken og fotballbanen.
Barnehagen har 2 avdelinger: Bikuben (1- 3 år) og Maurtua (3 – 6 år).
Barnehagens visjon er: "Alle har en plass og en verdi" og våre kjerneverdier i arbeidet med barn som er grunnleggende for vår visjon er:
Barnets individualitet og barnets perspektiv
Undring, glede og gode opplevelser
Inkluderende fellesskap 
Varme, både for seg selv og andre
Vi jobber aktivt med å fremme barns fysiske og psykiske helse og ble godkjent som helsefremmende barnehage i mai 2019.
En viktig del av dette arbeidet er at Voldskogen barnehage legger til rette en trygg og foreldreaktiv tilvenning gjennom blant annet flere besøksmorgener og en flere ukers tilvenningsperiode.

Klikk for stort bilde