Moss kommune

Kråka FUS barnehage

Velkommen til Kråka FUS Kulturbarnehage!

Kråka FUS åpnet dørene høsten 2016. Vi ligger sentralt plassert i Storgata 10, midt i Moss sentrum. Barnehagen holder til i flotte, nyrenoverte lokaler som gir rom for lek og læring. Vi har gangavstand til alle byens fasiliteter. Bussholdeplass har vi rett utenfor døra, og det tar kun 4 minutter å gå til Moss stasjon.

Hos oss kommer barnet først!

Kontaktinformasjon

Storgata 10
1531 Moss
Telefon: 91116086

Daglig leder
Hege Spetaas
tlf: 99008224
E-post: dl.kraka@bhg.no
Nettside: www.fus.no/kraka

 

I barnehagen vår er det plass til ca 64 barn fordelt på 4 avdelinger. Vi har et mangfoldig og flerkulturelt miljø blant både barn og ansatte. Vi er 7 pedagoger, 3 fagarbeidere og 6 assistenter på huset. En sprudlende gjeng som brenner for jobben vår! Vi har mye å gi og er takknemlige for alle de gode opplevelsene vi får dele med barna.

I Kråka kan barna boltre seg på hele 412m2. Det er mer enn 100m2 mer enn arealnormen tilsier. Barnehagen har egen gymsal, og hele 5 grupperom som alle våre avdelinger benytter flittig. Vår organisering og vår pedagogiske profil legger til rette for at vi kan arbeide mye i små grupper. Dette er avgjørende for at de ansatte kan arbeide målrettet med relasjonen til hvert enkelt barn og skape en god og trygg tilknytning.

I kraft av å være en kulturbarnehage lar vi i Kråka FUS oss inspirere av Reggio Emilia filosofien. Det betyr at vi tar i bruk elementer fra filosofien og tilpasser dem til vår barnehage og vår hverdag. Vi legger til rette for at barna skal få rike og varierte kulturinntrykk, og gode mulighet til å skape egne kulturelle uttrykk. Filosofiens barnesyn sier oss at barn lærer best ved førstehåndserfaringer. Dette skjer gjennom utforskning av ulike materialer og undring over egne og andres interesser. Prosjekt og temaarbeid er derfor sentralt i hverdagen. I Kråka har barna stor påvirkningsmulighet på egen barnehagehverdag. De ansatte og barna jobber sammen for å skape dager fylt med eventyrlyst og hverdagsmagi!

Klikk for stort bilde