Moss kommune

Heimdalenga barnehage

Læringsverkstedet avd. Heimdalenga ligger sentralt til i Rygge midt i boligområdet på Heimdalenga. Vi har tilgang til flotte turområder i nærmiljøet, som området rundt Vansjø, Hadeland, Rygge bibliotek og lekeplasser. Vi har også kort vei til kollektivtransport med mulighet for å ta turen til byen.

Kontaktinformasjon

Revebjellveien 35
1529 Moss
Telefon: 37071624
E-post: heimdalenga@laringsverkstedet.no
Hjemmeside:
https://laringsverkstedet.no/barnehage/heimdalenga

Leken preger barnehagehverdagen i Heimdalenga. Gjennom leken utvikler barn sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse. De voksne har et ansvar for å legge til rette for et godt lekemiljø og verne om den gode leken.

Satsningsområdene våre er et godt måltid og språk. Gjennom et godt måltid har vi fokus på kortreist, hjemmelaget og sunn mat, mattradisjoner, matkultur og matglede. Vi ønsker å jobbe med gode vaner med tanke på mat og måltidet. Vi er opptatt av at måltidene i barnehagen skal være en arena for inkludering og samspill hos barna og de ansatte. Vi er en fullkostbarnehage og serverer 3 varmmåltider i uken. Språk er en av de viktigste nøklene til lek og læring, og inngår som en naturlig del alt av barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter. Språkstimulering er noe av det viktigste vi kan gjøre med barna. Gjennom arbeidet med språk skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer.

Klikk for stort bilde Marthe Bernhoff-Jamt