Moss kommune

Åpen barnehage avdeling Åvangen

Vi ønsker småbarnsfamilier med barn 0-6 år velkommen til åpen barnehage. Tilbudet gjelder for dere som har Moss som bostedskommune.

Våre åpningstider er tirsdager og torsdager kl. 10.00-13.00.

Vi gleder oss til å møte dere!

NB! Alle som besøker oss må være friske og alle karanteneregler må følges!

Besøksadresse: Skredderveien 100 1537 Moss