Åpen barnehage i Moss

Nye Moss kommune har 3 åpne barnehager. Disse er lokalisert i Sentrum, på Øreåsen og Åvangen.
Åpen barnehage er en del av enhet Barn, unge og familie og er et barnehagetilbud for barn fra 0-6 år sammen med en voksen omsorgsperson.
Personalet legger til rette for lek og aktiviteter.
Det er ingen påmelding eller betaling og besøkende kan være i barnehagen så lenge de ønsker innenfor åpningstiden.
Åpen barnehage drives etter Lov om barnehager og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.