Restaurering av Trolldalsbekken


Moss kommune ønsker restaurering og utvikling av den blågrønne strukturen langs Trolldalsbekken. Opprustingen skal spille en drivende rolle i byutviklingen, hvor Moss sentrum forbindes med Kambobyen som ledd i en knutepunktbasert strategi. Trolldalsbekken underbygger en framtidsrettet utvikling med bærekraftig vannhåndtering som en sentral ingrediens.

Kontaktperson: Knut Bjørndalen
E-post: knut.bjorndalen@moss.kommune.no
Tlf: 959 17 304

 

Klikk for stort bilde    

Strekningen som skal restaureres er ca. 3 km lang. På denne strekningen har Trolldalsbekken stort potensiale for å kunne bli et forskjønnende element i utvikling av nordre bydel, der det skal tilrettelegges for rekreasjon med turstier og opparbeidelse av lokale friområder. Det tas også sikte på å forbedre vannkvaliteten med naturlige renseparker som også vil bli et forskjønnende element langs bekken. Det er tidligere utarbeidet et forprosjekt for restaurering av Trolldalsbekken med tilhørende turstier m.v.

 

Tidligere ble bekker og elver en del av samfunnets bakgård der det kastet store mengder avfall. Bekkene ble lagt i rør og natursamfunnet langs bekken ble mer eller mindre ødelagt. Slik er det også i Trolldalsbekken. Før arbeidet startet ble det derfor utført en stor opprenskning i Trolldalsbekken. Det ble fjernet over 30 tonn med avfall; alt fra sofaer, strykebrett, bildekk til vanlig søppel. Restaureringen av Trolldalsbekken består av flere delprosjekter.

Klikk på det prosjektet du har lyst til å lese mer om:

​Les også omtalen av prosjektet i VAnytt.