Moss kommune

Opprensking av dammen i Grønliparken

Klikk for stort bildeDet vil i en liten tid fremover pågå arbeider med å renske opp dammen i Grønliparken på Søndre Jeløy. Dette er avklart mellom grunneier og kommunen, og de nødvendige tillatelser til dette foreligger. Opprenskingen gjøres for å hindre at den kulturhistoriske dammen gror igjen, og dammens form beholdes slik den er i dag.

Arbeidene gjøres i tråd med vilkårene for hensynssonen i naturreservatet og kulturminnefredningsområdet. 

Arbeidene begynner den 26.11.2020.