Moss kommune

Ny utsiving av injeksjonsmasser i Dyreskogen

Bane NOR melder igjen om at det har vært utsiving/utgang av injeksjonsmasser i Dyreskogen ved Carlberg denne uka (uke 51). 

Dette som følge av jobb med en rømningstunnel. Bane NOR opplyser også om at injeksjonsmassene fjernes fra skogbunnen omgående, og de har et mål om å få de fjernet før juleferien. Se vedlagte kart for nøyaktig lokasjon.