Moss kommune

Nå har det blitt bedre fremkommelighet i Gullholmsundet!

Dersom du gikk tur i Gullholmsundet i helgen la du kanskje merke til at det har kommet opp en liten gangbro over røret til vanningsdammen, og at det nå er en solid trapp som fører fra den øvre stien ned til stranden?

Familien Kase på Charlottenborg har de siste dagene jobbet med å oppgradere stien ved vanningsdammen, og det er nå blitt bedre fremkommelighet på denne delen av turstien. I dette området er det problemer med erosjon fra havet, og stien blir smalere. Dersom det er mulig å gå tørrskodd nede på stranden anbefaler vi å gå der for å unngå slitasje på den øvre stien. I området forbi hyttene er det spesielt viktig at man holder seg på stien som går på stranden, og ikke går over hustomten/gårdsplassen til hyttene.


Hustomt og gårdsplass er å regne som innmark. Det er kun den «private sonen» rundt hytter og hus er innmark, og ikke hele tomten. For en «gjennomsnittshytte» er det et utgangspunkt at den private sone er ca. 1 dekar, det vil si en avstand på mellom 10 og 20 meter fra hytteveggen hele veien rundt. Antallet meter avhenger av hyttas størrelse og beliggenhet. 


Er du usikker på hvor du kan gå? Ta en titt på friluftsloven, eller ta kontakt med oss i avdeling for natur, klima og bymiljø.