Moss kommune

Gratis klima- og energirådgivning

Klimasmart - Klikk for stort bilde  Moss kommune tilbyr frem til 15. desember 2021 gratis klima- og energirådgivning til folk og firmaer.

Dette omfatter blant annet:

 • Rådgivning på telefon og e-post
 • Befaring med energirådgiver (begrenset tilbud)
 • Energianalyse av din bolig på nett
 • Informasjonsmøter om smarte klima- og energitiltak, sykling og elbillading

Frem til onsdag 15. desember tilbyr  Moss kommune kommune og Klima Østfold-samarbeidet gratis klima- og energirådgivning til folk og firmaer. Du kan få objektive råd om hvordan du kan redusere energibruken og finne klimavennlige løsninger for din husstand, boligsselskap eller bedrift.  Rådgivningen vil foregå på nett og telefon. I tillegg kan boligeiere bestille videobefaring hele perioden, mens borettslag, sameier og bedrifter kan få befaringer med energirådgivere til høsten. Her vil «først til mølla gjelde». Tilbudet er gratis og uforpliktende. 

Gratis rådgivningstelefon:  466 26 000

Kontaktinfo og mer om de ulike tjenestene finner du på klimasmart.no  

– Tilbudet er en del av kommunens arbeid med klima og energi. Vi skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at boligeiere, boligselskap og bedrifter skal kunne ta klimavennlige valg, sier avdelingsleder Cecilie Kildahl i Moss kommune.

Gratis og uforpliktende klima- og energirådgivning til folk og firmaer

Du kan blant annet få råd om:

 • Elbillading
 • Etterisolering av vegger og tak
 • Bytting av vinduer og dører
 • Installering av varmepumpe
 • Solceller
 • Smart styring
 • Alternative energikilder
 • Støtteordninger fra Enova

Boligeier? Borettslag? Bedrift? Klikk på boblen som passer deg 

Til deg som er boligeier For borettslag og sameierFor små- og mellomstore eiendomsforvaltere og gårdeiereFor bedrifter som eier egne lokaler

For deg som er boligeier

Rådgivning på telefon og epost

Energirådgivere besvarer henvendelser på telefon og epost fra mandag til og med fredag fra klokken 0900 til 1500. Energirådgivere vil hjelpe deg bl.a. med smarte klima- og energitiltak, spørsmål om solceller, smart styring, støtteordninger og råd om ladeløsninger for elbil. 

Befaring med energirådgiver

Du kan avtale en videobefaring med en energirådgiver, som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger i din bolig. Dette er et begrenset tilbud. Ring 466 26 000 for avtale.

Informasjonsmøte om smarte klima- og energitiltak

Det blir avholdt digitale informasjonsmøter om smarte klima- og energitiltak i boliger 21. september.

 • Gå til klimasmart.no for nærmere informasjon og lenke til møtene. 

Energianalyse på nett

Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din.

Kampanjeinformasjon og aktiviteter finner du på klimasmart.no  

Borettslag og sameier

Rådgivning på telefon og epost

Energirådgivere besvarer henvendelser på telefon og epost fra mandag til og med fredag fra klokken 0900 til 1500. Energirådgivere vil hjelpe deg bl.a. med smarte klima- og energitiltak, spørsmål om solceller, smart styring, støtteordninger og råd om etablering av ladeløsninger for elbil. 

Befaring med energirådgiver

Du kan avtale en befaring med en energirådgiver, som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger i bygget. Dette er et begrenset tilbud. Ring 466 26 000 for avtale.

Informasjonsmøte om smarte klima- og energitiltak

Det vil bli avholdt digitale informasjonsmøter om smarte klima- og energitiltak i borettslag og sameier den 24. august, 31. august og 7. september. Møtene gjennomføres av Knut Olav Knudsen.

Gå til klimasmart.no/boligselskap for nærmere informasjon og lenke til møtene.  

Kampanjeinformasjon og aktiviteter finner du på klimasmart.no/boligselskap 

Små- og mellomstore eiendomsforvaltere og gårdeiere

Rådgivning på telefon og epost

Energirådgivere besvarer henvendelser på telefon og epost fra mandag til og med fredag fra klokken 0900 til 1500. Energirådgivere vil hjelpe deg bl.a. med smarte klima- og energitiltak, tilstandsanalyse av bygget, spørsmål om solceller, smart styring, grønne leiekontrakter, støtteordninger og råd om etablering av ladeløsninger for elbil. 

Befaring med energirådgiver

Du kan avtale en befaring med en energirådgiver, som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger i bygget. Dette er et begrenset tilbud. Ring 466 26 000 for avtale.

Informasjonsmøte om smarte klima- og energitiltak

Det vil bli avholdt digitale informasjonsmøter om smarte klima- og energitiltak i borettslag og sameier den 26. august, 2. september og 9. september. Møtene gjennomføres av Bjørge Sandberg Kristoffersen i Bravida Norge AS avd. Energibygg.

Gå til klimasmart.no/gardeiere for nærmere informasjon og lenke til møtene.  

Kampanjeinformasjon og aktiviteter finner du på 
klimasmart.no/gardeiere

Bedrifter som eier egne lokaler

Rådgivning på telefon og epost

Energirådgivere besvarer henvendelser på telefon og epost fra mandag til og med fredag fra klokken 0900 til 1500. Energirådgivere vil hjelpe deg bl.a. med smarte klima- og energitiltak, tilstandsanalyse av bygget, spørsmål om solceller, smart styring, støtteordninger og råd om etablering av ladeløsninger for elbil. 
Rådgivning på e-post: post@energiportalen.no
Rådgivning på telefon: 466 26 000

Befaring med energirådgiver

Du kan avtale en befaring med en energirådgiver, som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger i bygget. Dette er et begrenset tilbud.

Ring 466 26 000 for avtale.

Informasjonsmøte om smarte klima- og energitiltak

Det vil bli avholdt digitale informasjonsmøter om smarte klima- og energitiltak i borettslag og sameier den 26. august, 2. september og 9. september. Møtene gjennomføres av Bjørge Sandberg Kristoffersen i Bravida Norge AS avd. Energibygg.

Gå til https://klimasmart.no/bedrifter for nærmere informasjon og lenke til møtene.  

Kampanjeinformasjon og aktiviteter finner du på klimasmart.no/bedrifter


Spørsmål eller mer informasjon? Kontakt oss på:
post@energiportalen.no
466 26 000

Kampanjen er finansiert av kommunen og Klima Østfold, og arrangeres i samarbeid med Viken fylkeskommune og Klimapartnere Viken. Tjenestene og rådgivningen er levert av Energiportalen AS, Bravida Norge AS avd. Energibygg, Simenergi AS, Asplan Viak AS, Naturvernforbundet og Elbilforeningen.