Moss kommune

Gratis henting av vrakbåter!

I samarbeid med Handelens Miljøfond og Oslofjordens Friluftsråd samt Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Hvaler og Halden kommuner tilbyr Kambo Marina gratis innhenting av vrakbåter fra april – oktober 2021. Båtforeninger, velforeninger, kommuner og andre oppfordres til å bli kvitt gamle båtvrak. Nå i år hentes vrakene gratis med støtte fra Handelens Miljøfond.

Klikk for stort bilde 

Gamle båter har ofte blitt liggende på stranda, bøya, marinaer og båtforeninger fordi det er både krevende og dyrt å transportere båtvrak til godkjent oppsamlingsplass. 1000 kroner i statlig vrakpant dekker ikke transportkostnadene, noe som resulterer i mange etterlatte båter.


Lekterprosjektet 2021 - Kambo Marina viderefører prosjektet fra 2020 i Indre Oslofjord og har i år fått ny pengegave fra Handelens Miljøfond for å rydde opp i ytre Oslofjord. Vi henter gamle fritidsbåter gratis for å redusere påkjenningene på det marine miljøet. Det planlegges tre henterunder med lekter i Østfold i løpet av sommeren og høsten, trolig juni, juli og september. Seilingstider vil avhenge av antall båter som skal hentes. Privatpersoner, kommuner, båtforeninger og andre organisasjoner som ønsker å kvitte seg med vrak er velkomne til å delta.


Gjennom prosjektet ønsker vi både å kartlegge og rydde båtvrak. Båten må plasseres maksimalt 20 meter fra strandkanten slik at vi kan nå den fra lekteren. Ordningen gjelder fritidsbåter som er under 49 fot og som veier under 3 tonn. Alle typer båter kan leveres, både trebåt, plastbåt, seilbåt, seilbrett, kajakk og kano. Både med og uten motor. Egen båt eller eierløs fritidsbåt kan meldes inn. Båter som skal hentes må meldes inn på kambomarina.no. Husk å ha et bilde av båten når du registrerer. Har du båt som er større en 49 ft, over tre tonn eller er sunket så ta kontakt med oss.

 

Kontaktpersoner
Oslofjordens Friluftsråd Bjørn Heidenstrøm på bjorn@oslofjf.no
Prosjektleder Sveinar Kildal 913 08 285
Daglig leder Ketil Svelland, Kambo Marina.

Kambo Marina sin nettside