Moss kommune

Forbud mot sorte plastsekker fra 1. september på gjenvinningsstasjonene i Moss og Vestby

Fra 1. september må du bruke gjennomsiktige avfallssekker på Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon. 

Klikk for stort bilde 

Forbudet mot svarte/fargede avfallssekker innføres for å bedre kildesorteringen og redusere risikoen for brann. Du vil bli avvist og får ikke levert avfallet, om du benytter fargede/sorte avfallssekker. 

Du får kjøpt gjennomsiktige sekker hos de fleste forhandlere av sorte sekker. 

Vi presiserer at forbudet også gjelder for papirsekker fra 7. september 2020. Benytter du sekker til hageavfall, må også disse være gjennomsiktige. Pappesker skal være tomme for annet avfall når de leveres. 

Feilsortering fører ofte til brann

Senest i juli 2020 startet det å brenne i omlastningsstasjonen på Solgård Avfallsplass. Avfallet som selvantente var levert til gjenvinningsstasjonen. I 2019 oppstod det også brann i en av våre renovasjonsbiler. Feilsortert avfall var årsak i begge tilfeller. 

Ordningen med gjennomsiktige plastsekker er allerede innført i store deler av avfallsbransjen i Norge, og gjelder kun på gjenvinningsstasjonene. Bruker du sekk i avfallsbeholderne dine hjemme, er det ikke krav om at disse skal være gjennomsiktige.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med MOVAR IKS på Facebook.

Takk for at du bidrar til et tryggere og bedre miljø!