Forbud mot fiske fra 1. januar til 30. april

Klikk for stort bilde Det er forbudt å fiske torsk i Oslofjorden hele året. Hvis du likevel skulle få torsk når du fisker, må du ta den forsiktig av kroken og slippe den tilbake i sjøen. 

Det er også forbudt å fiske med bunnsatte garn innenfor grunnlinja fra og med Vestfold og Telemark til grensa mot Sverige. I tillegg er det i 14 definerte område på Skagerrakkysten forbud mot alt fiske, med unntak av anadrome arter (laks og sjøørret), i gyteperioden fra 1. januar til 30. april. De nye tiltakene kommer parallelt med prosjektet «Krafttak for torsken», som er et samarbeid mellom ulike statlige og fylkeskommunale institusjoner i området. Både Havforskingsinstituttet og Fiskeridirektoratet deltar i prosjektet. Ny kunnskap fra prosjektet vil kunne bidra til reguleringsutviklingen av tiltakene som nå blir innført.

Av hensyn til blant annet yrkesfiskerne sitt driftsgrunnlag, fiske etter andre arter og mottaksstrukturen, er det åpnet for en avgrensa dispensasjonstilgang for yrkesfiskere. Fiskeridirektoratet kan stille vilkår om prøvetaking, sporing og fangstrapportering for forskingsformål.