Felling av trær langs Botnertjernet

Klikk for stort bilde Harald Urstad      

Moss kommune, som forvaltningsmyndighet for Vardåsen naturreservat , utfører nødvendig skjøtsel av kantsonen mellom Larkollveien og Botnertjernet for blant annet å bedre trafikksikkerheten samt legge til rette for en stabil kantsone for fremtiden. Tiltaket er avklart med Fylkesmannen i Oslo og Viken, miljøvernavdelingen.

Ta kontakt med Mari Frydenlund Grimastad ved Avdeling for Natur, klima og bymiljø tlf. 977 96 970 eller Harald Urstad ved Avdeling for Landbruk tlf. 926 48 152 dersom du har spørsmål angående tiltaket.