Moss kommune

Fra 1. september må du bruke gjennomsiktige avfallssekker på Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon. 

 

Ramsløk er en spennende og smakfull plante, og mange ønsker å bruke den i matlaging. Men sanking av denne planten har blitt et problem i enkelte verneområder. Du har for eksempel ikke lov til å plukke ramsløk i Orebukta naturreservat på Jeløya, verken bladene eller hele planten med rot. Det finnes derimot flere lokaliteter utenfor verneområdene hvor du kan plukke lovlig.


Les mer om ramsløk på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider.

Planter i naturreservater er fredet – dette gjelder også ramsløk

 

Store mengder av plastpellets har kommet i land langs kysten i Oslofjorden de siste ukene, og det jobbes nå med å finne kilden til utslippet. Vi trenger din hjelp for å få oversikt over omfanget av forurensingen.

Plastpelletene, også kalt "havfruetårer" er 4 mm store, hvite, runde og flattrykte, og de er råmateriale som brukes til å lage plastprodukter. Fisk og fugl forveksler plastbitene med mat og spiser dem. Plast kan ikke fordøyes og fører til sult og/eller kvelning.

For å effektivt kunne kartlegge omfanget av plastpellets har Fredrikstad kommune laget en kartløsning som er enkel å bruke. Vi oppfordrer alle som finner plastpellets om å ta et bilde og registrere funnet!

Det flotte været vi har om dagen trekker mange ut, og det er en flott anledning til å sjekke ut nye turområder.  Søndre Jeløy landskapsvernområde er et populært turområde og det kan fort bli folksomt på stiene. I "disse dager" er det derfor ekstra viktig at vi holder god avstand til andre, går på riktig side av stien og trekker ut til siden dersom vi møter andre på en smal sti. Vi ønsker at alle skal være trygge når de går på tur.

Videre kan du lese om andre ting du må huske på dersom du legger turen til Søndre Jeløy landskapsvernområde.    

   

 

Fra mandag 2. mars må sekkene du leverer med avfall på Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon være gjennomsiktige. Målet med den nye ordningen er å oppnå en bedre kildesortering. 

 


Vi ønsker å tilrettelegge så godt som mulig for at dere skal ha en positivt strandryddeopplevelse. Vi er utrolig glade for at så mange av dere bidrar til å rydde de flotte strendene våre! Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan du kan bidra, eller hvis du har tips og ideer til hvordan vi kan tilrettelegge enda bedre for dere. 


Kontaktinformasjon:

Avdeling for Natur, klima og bymiljø
Mari Frydenlund Grimastad: 977 96 970


 

 

Busspassasjerene i Moss reiser hyppigere med buss etter at Østfold kollektivtrafikk innførte nytt busstilbud i august i fjor. Det viser både oppdaterte passasjertall og tall fra en reisevaneundersøkelse analysebyrået Epinion har gjennomført på vegne av kollektivselskapet. Et av målene med undersøkelsen, som ble gjennomført i oktober og november, har vært å få tilbakemeldinger fra busspassasjerene om hva de synes om det nye tilbudet.

    


Moss kommune er i gang med restaurering av den blågrønne strukturen langs Trolldalsbekken. Restaureringen skal spille en drivende rolle i byutviklingen – hvor Moss sentrum forbindes med Kambobyen som ledd i en knutepunktbasert strategi. Dette underbygger en framtidsrettet utvikling med bærekraftig vannhåndtering som en sentral ingrediens.

 

Kontaktperson: Knut Bjørndalen
E-post: knut.bjorndalen@moss.kommune.no
Tlf: 959 17 304