Moss kommune

Bane NOR melder igjen om at det har vært utsiving/utgang av injeksjonsmasser i Dyreskogen ved Carlberg denne uka (uke 51). 

Dersom du gikk tur i Gullholmsundet i helgen la du kanskje merke til at det har kommet opp en liten gangbro over røret til vanningsdammen, og at det nå er en solid trapp som fører fra den øvre stien ned til stranden?

Kubberød gård har oppgradert turstien som går gjennom Kubberødskogen. Så nå kan du gå tørrskodd gjennom skogen mens du ser utover det åpne landskapet på Søndre Jeløy.  

Fra Mosseskogen og til Kilsbakken finnes i dag en av de mest intakte delene av Den Fredrikshaldske Kongevei som gikk mellom Kristiania og Svinesund. Moss kommune gjør nå et arbeid for å heve standarden på strekningen slik at det igjen blir god fremkommelighet for turgåere og andre, spesielt på partier der det er fuktig og det i perioder står vann.

Det vil i en liten tid fremover pågå arbeider med å renske opp dammen i Grønliparken på Søndre Jeløy. Dette er avklart mellom grunneier og kommunen, og de nødvendige tillatelser til dette foreligger. Opprenskingen gjøres for å hindre at den kulturhistoriske dammen gror igjen, og dammens form beholdes slik den er i dag.

Arbeidene gjøres i tråd med vilkårene for hensynssonen i naturreservatet og kulturminnefredningsområdet. 

Arbeidene begynner den 26.11.2020.

I løpet av de siste dagene har store mengder parafinvoks blitt observert langs kysten i ytre Oslofjord og nedover langs svenskekysten. Vi ser at parafinvoksen løser seg opp i mindre biter og også slås i stykker av fugl. For å få dette fjernet må det derfor handles raskt. Kommunene er i gang med opprydningen, men vi trenger også din hjelp i ryddearbeidet og for å kartlegge omfanget. Den som rydder kan vinne en pengepremie på 10 000!

   

I september 2020 er endelig Miljøbilen tilbake på veien igjen, etter at tilbudet ble stanset som følge av koronaviruset i mars. 

  

Fra 1. september må du bruke gjennomsiktige avfallssekker på Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon. 

 

Ramsløk er en spennende og smakfull plante, og mange ønsker å bruke den i matlaging. Men sanking av denne planten har blitt et problem i enkelte verneområder. Du har for eksempel ikke lov til å plukke ramsløk i Orebukta naturreservat på Jeløya, verken bladene eller hele planten med rot. Det finnes derimot flere lokaliteter utenfor verneområdene hvor du kan plukke lovlig.


Les mer om ramsløk på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider.

Planter i naturreservater er fredet – dette gjelder også ramsløk