Årsaken er kursvirksomhet. MOVAR IKS beklager ulempene som den kortere åpningstiden medfører.


Moss kommune ønsker restaurering og utvikling av den blågrønne strukturen langs Trolldalsbekken. Opprustingen skal spille en drivende rolle i byutviklingen, hvor Moss sentrum forbindes med Kambobyen som ledd i en knutepunktbasert strategi. Trolldalsbekken underbygger en framtidsrettet utvikling med bærekraftig vannhåndtering som en sentral ingrediens.

Kontaktperson: Knut Bjørndalen
E-post: knut.bjorndalen@moss.kommune.no
Tlf: 959 17 304