Moss kommune

Moss havn er tildelt Klima Østfold-prisen for 2021. Vi gratulerer!

For fjerde år på rad ble årets beste kommunale klimatiltak i Østfold kåret. Utdelingen fant sted på Inspiria Science Center i Sarpsborg den 20. oktober.

I løpet av høst og vinter 2021/2022 skal kommunen utføre hogst i utvalgt edelgranbestand, samt felle tørre eller skadede trær i nærhet til stiene på Alby. Arbeidet vil påbegynnes så snart været tillater det. Målet er å fjerne edelgranbestanden i Albyskogen innen 2030. Deretter skal det plantes varmekjære edelløvtrær. Arbeidet skjer i samråd med Statsforvalterens miljøvernavdeling.

 

Kambo Marina tilbyr gratis innhenting av vrakbåter fra april-oktober 2021. Det skjer i samarbeid med Handelens Miljøfond og Oslofjordens Friluftsråd samt Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Hvaler og Halden kommuner. 

 

Din sikkerhet er viktig – bruk lys og refleks!
Hvor og når: Moss stasjon kl. 07.30 onsdag 22. september

  

 Nå kan du parkere sykkelen din trygt i låsbare skap i gågata i Moss. Du får tildelt et dedikert skap via appen Bikely, og skapene åpnes og lukkes enkelt via den.

 I vår sone er det høy risiko lokalt for stor granbarkebille. Det er en usikkerhet knyttet til varselet, da sesongsforløpet videre i sommer vil være avgjørende for om det blir store skogskader eller ikke. Blir det mye varme framover er risikoen at barkbillene rekker utvikle to generasjoner istedenfor en, samt at tørke kan gjøre grantrærne mindre motstandsdyktige mot angrep.

Olav Kyrres gate

 Nå skal det bli enda bedre å bo og ferdes i Olav Kyrres gate på Jeløy.

- Gata har blitt brukt som snarvei i rushtrafikken, men nå gjøres det bedre for syklister og gående – og for dem som bor i området, sier Cecilie Kildahl avdelingsleder for natur, klima og bymiljø.

Klimasmart

  Moss kommune tilbyr frem til 15. desember 2021 gratis klima- og energirådgivning til folk og firmaer.Moss kommune har tilbakeført et historisk element på Alby; en eik fra "fortiden" som plantes for fremtiden. Eika vil få sin egen "øy" på jordet hvor den får rom til å vokse og prege landskapet på Søndre Jeløy. Her kan du lese historien om eika.