Moss kommune

Moss kommune og Movar gjennomfører gratis kurs i hjemmekompostering av matavfall for alle interesserte. Kurset vil bli gjennomført digitalt, 3. og 5. mai klokken 19:00.

I samarbeid med Handelens Miljøfond og Oslofjordens Friluftsråd samt Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Hvaler og Halden kommuner tilbyr Kambo Marina gratis innhenting av vrakbåter fra april – oktober 2021. Båtforeninger, velforeninger, kommuner og andre oppfordres til å bli kvitt gamle båtvrak. Nå i år hentes vrakene gratis med støtte fra Handelens Miljøfond.

 

Lørdag 13. mars arrangerer Hold Norge Rent arrangerer Vårryddedagen en regional ryddekampanje som bidrar til å fjerne store mengder søppel fra norsk natur, før ferdselsforbudet trer i kraft 15. april. Det oppfordres til å rydde sammen i små grupper, med din familie, kohort eller alene. Dersom mange bidrar vil selv små aksjoner utgjøre en stor forskjell!
 

 

Les mer på Hold Norge Rent sine sider!

  

 

Moss kommune skal hogge granholtet mellom Bygdetunet og Kirkegrenda for å få å etablert en mer stedsegnet skog.

Bane NOR melder igjen om at det har vært utsiving/utgang av injeksjonsmasser i Dyreskogen ved Carlberg denne uka (uke 51). 

Dersom du gikk tur i Gullholmsundet i helgen la du kanskje merke til at det har kommet opp en liten gangbro over røret til vanningsdammen, og at det nå er en solid trapp som fører fra den øvre stien ned til stranden?

Kubberød gård har oppgradert turstien som går gjennom Kubberødskogen. Så nå kan du gå tørrskodd gjennom skogen mens du ser utover det åpne landskapet på Søndre Jeløy.  

Fra Mosseskogen og til Kilsbakken finnes i dag en av de mest intakte delene av Den Fredrikshaldske Kongevei som gikk mellom Kristiania og Svinesund. Moss kommune gjør nå et arbeid for å heve standarden på strekningen slik at det igjen blir god fremkommelighet for turgåere og andre, spesielt på partier der det er fuktig og det i perioder står vann.

Det vil i en liten tid fremover pågå arbeider med å renske opp dammen i Grønliparken på Søndre Jeløy. Dette er avklart mellom grunneier og kommunen, og de nødvendige tillatelser til dette foreligger. Opprenskingen gjøres for å hindre at den kulturhistoriske dammen gror igjen, og dammens form beholdes slik den er i dag.

Arbeidene gjøres i tråd med vilkårene for hensynssonen i naturreservatet og kulturminnefredningsområdet. 

Arbeidene begynner den 26.11.2020.

I løpet av de siste dagene har store mengder parafinvoks blitt observert langs kysten i ytre Oslofjord og nedover langs svenskekysten. Vi ser at parafinvoksen løser seg opp i mindre biter og også slås i stykker av fugl. For å få dette fjernet må det derfor handles raskt. Kommunene er i gang med opprydningen, men vi trenger også din hjelp i ryddearbeidet og for å kartlegge omfanget. Den som rydder kan vinne en pengepremie på 10 000!