Moss kommune

 I vår sone er det høy risiko lokalt for stor granbarkebille. Det er en usikkerhet knyttet til varselet, da sesongsforløpet videre i sommer vil være avgjørende for om det blir store skogskader eller ikke. Blir det mye varme framover er risikoen at barkbillene rekker utvikle to generasjoner istedenfor en, samt at tørke kan gjøre grantrærne mindre motstandsdyktige mot angrep.

Olav Kyrres gate

 Nå skal det bli enda bedre å bo og ferdes i Olav Kyrres gate på Jeløy.

- Gata har blitt brukt som snarvei i rushtrafikken, men nå gjøres det bedre for syklister og gående – og for dem som bor i området, sier Cecilie Kildahl avdelingsleder for natur, klima og bymiljø.

Klimasmart

  Moss kommune tilbyr frem til 15. desember 2021 gratis klima- og energirådgivning til folk og firmaer.Moss kommune har tilbakeført et historisk element på Alby; en eik fra "fortiden" som plantes for fremtiden. Eika vil få sin egen "øy" på jordet hvor den får rom til å vokse og prege landskapet på Søndre Jeløy. Her kan du lese historien om eika.

  

      

 

Sykle til jobben-aksjonen

 For mange har reisevei til jobben blitt erstattet av hjemmekontor. Men den årlige Sykle til jobben-aksjonen vil gå som normalt i Moss kommune.

I samarbeid med Handelens Miljøfond og Oslofjordens Friluftsråd samt Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Hvaler og Halden kommuner tilbyr Kambo Marina gratis innhenting av vrakbåter fra april – oktober 2021. Båtforeninger, velforeninger, kommuner og andre oppfordres til å bli kvitt gamle båtvrak. Nå i år hentes vrakene gratis med støtte fra Handelens Miljøfond.

 

Lørdag 13. mars arrangerer Hold Norge Rent arrangerer Vårryddedagen en regional ryddekampanje som bidrar til å fjerne store mengder søppel fra norsk natur, før ferdselsforbudet trer i kraft 15. april. Det oppfordres til å rydde sammen i små grupper, med din familie, kohort eller alene. Dersom mange bidrar vil selv små aksjoner utgjøre en stor forskjell!
 

 

Les mer på Hold Norge Rent sine sider!

  

 

Moss kommune skal hogge granholtet mellom Bygdetunet og Kirkegrenda for å få å etablert en mer stedsegnet skog.

Bane NOR melder igjen om at det har vært utsiving/utgang av injeksjonsmasser i Dyreskogen ved Carlberg denne uka (uke 51).