Det flotte været vi har om dagen trekker mange ut, og det er en flott anledning til å sjekke ut nye turområder.  Søndre Jeløy landskapsvernområde er et populært turområde og det kan fort bli folksomt på stiene. I "disse dager" er det derfor ekstra viktig at vi holder god avstand til andre, går på riktig side av stien og trekker ut til siden dersom vi møter andre på en smal sti. Vi ønsker at alle skal være trygge når de går på tur.

Videre kan du lese om andre ting du må huske på dersom du legger turen til Søndre Jeløy landskapsvernområde.    

   

 

 

Mange er ute på tur om dagen, og i disse tider er det viktig at man holder god avstand til andre og følger myndighetenes anbefalinger.

Fra mandag 2. mars må sekkene du leverer med avfall på Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon være gjennomsiktige. Målet med den nye ordningen er å oppnå en bedre kildesortering. 

 


Vi ønsker å tilrettelegge så godt som mulig for at dere skal ha en positivt strandryddeopplevelse. Vi er utrolig glade for at så mange av dere bidrar til å rydde de flotte strendene våre! Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan du kan bidra, eller hvis du har tips og ideer til hvordan vi kan tilrettelegge enda bedre for dere. 


Kontaktinformasjon:

Avdeling for Natur, klima og bymiljø
Mari Frydenlund Grimastad: 977 96 970


 

 

Busspassasjerene i Moss reiser hyppigere med buss etter at Østfold kollektivtrafikk innførte nytt busstilbud i august i fjor. Det viser både oppdaterte passasjertall og tall fra en reisevaneundersøkelse analysebyrået Epinion har gjennomført på vegne av kollektivselskapet. Et av målene med undersøkelsen, som ble gjennomført i oktober og november, har vært å få tilbakemeldinger fra busspassasjerene om hva de synes om det nye tilbudet.

    

Det er forbudt å fiske torsk i Oslofjorden hele året. Hvis du likevel skulle få torsk når du fisker, må du ta den forsiktig av kroken og slippe den tilbake i sjøen. 


Moss kommune ønsker restaurering og utvikling av den blågrønne strukturen langs Trolldalsbekken. Opprustingen skal spille en drivende rolle i byutviklingen, hvor Moss sentrum forbindes med Kambobyen som ledd i en knutepunktbasert strategi. Trolldalsbekken underbygger en framtidsrettet utvikling med bærekraftig vannhåndtering som en sentral ingrediens.

Kontaktperson: Knut Bjørndalen
E-post: knut.bjorndalen@moss.kommune.no
Tlf: 959 17 304