Badevannskvalitet

Kommunen tar prøver av vannkvaliteten på strendene hver 14. dag fra slutten av mai til midten av september.


Høy vanntemperatur gir bedre vekstbetingelser for enkelte bakterier som finnes i brakk- og saltvann. Vibriobakteriene kan finnes også der hvor badevannsprøvene ellers er normale. Smitte kan skje ved bading via sår (inkludert nylige tatoveringer). Personer med påvist immunsvikt eller personer med leversykdommer er spesielt utsatt. Sykdomsbildet kan variere fra lettere øregangsinfeksjon, rosen og lokal sårinfeksjon til mer alvorlige blodforgiftning. Slike infeksjoner er heldigvis svært sjeldne.
 

Bading

 

Grenseverdier for vannkvalitet

Vannkvalitet i Moss kommune
Kvalitet Grenseverdi
God Mindre enn 100 tarmbakterier/100mL
Akseptabel 100-1000 tarmbakterier/100mL
Ikke akseptabel Mer enn 1000 tarmbakterier/100mL

 

 

Vannkvaliteten på de øvrige badestrendene i Mosseregionen

Vannkvaliteten på de øvrige badestrendene i Mosseregionen
Uke Resultat Sted Kommune
28 Akseptabel Sæbyvannet Våler
28 God Fergeleiet (Vansjø) Våler 
28 God Rødsund bru (Vansjø) Sperrbotn Fergeleiet Våler
29 Akseptabel Nesparken v/ Speiderhuset (Vansjø) Moss
29 God Sjøbadet Moss
29 God Tronvik Moss
29 Akseptabel Fleicher Brygge Moss
29 God Ørehavna (Solielunden) Moss
29 God Søly Moss
29 God Vårli Moss
29 God Rosnes Moss
29 Akseptabel Nesparken v/ Rundhuset (Vansjø) Moss
29 Akseptabel Kulpe Moss
29 God Ihlastranda Moss
29 Akseptabel Røed Moss
29 God Støtvig Moss
29 God Vaskeberget (Vansjø) Moss
29 God Botnebaugen Moss
29 God Festestranda Moss
32 God Hvitsten Vestby
32 God Emmerstad Vestby
32 God Krokstrand Vestby
32 God Hulvik Vestby
32 God Kjøvangen Vestby
32 God Sonstrand Vestby
32 Akseptabel Breviksbukta Vestby
32 God Søndre Brevik Vestby
28 God Fristranda Oven Råde
28 God Storesand Oven Råde
28 God Saltholmen Råde
28 Akseptabel Halvorsrødtangen (Vansjø) Råde
28 Akseptabel Borgebunn (Vansjø) Råde

 

Kontakt:

Miljørettet helsevern i Mossedistriktet, tlf. 69 24 80 00