Moss kommune

Badevannskvalitet

Kommunen tar prøver av vannkvaliteten på strendene hver 14. dag fra slutten av mai til midten av september.


Høy vanntemperatur gir bedre vekstbetingelser for enkelte bakterier som finnes i brakk- og saltvann. Vibriobakteriene kan finnes også der hvor badevannsprøvene ellers er normale. Smitte kan skje ved bading via sår (inkludert nylige tatoveringer). Personer med påvist immunsvikt eller personer med leversykdommer er spesielt utsatt. Sykdomsbildet kan variere fra lettere øregangsinfeksjon, rosen og lokal sårinfeksjon til mer alvorlige blodforgiftning. Slike infeksjoner er heldigvis svært sjeldne.
 

 

Grenseverdier for vannkvalitet

Vannkvalitet i Moss kommune
Kvalitet Grenseverdi
God Mindre enn 100 tarmbakterier/100mL
Akseptabel 100-1000 tarmbakterier/100mL
Ikke akseptabel Mer enn 1000 tarmbakterier/100mL

 

 

Vannkvaliteten på badestrendene i Mosseregionen

Vannkvaliteten på badestrendene i Mosseregionen
Uke Resultat Sted Kommune
24 God Sæbyvannet Våler
24 God Fergeleiet (Vansjø) Våler 
24 God Rødsund bru (Vansjø) Sperrbotn Fergeleiet Våler
23 Akseptabel Nesparken v/ Speiderhuset (Vansjø) Moss
23 God Sjøbadet Moss
23 God Tronvik Moss
23 God Fleicher Brygge Moss
23 God Ørehavna (Solielunden) Moss
23 God Søly Moss
23 God Vårli Moss
23 God Rosnes Moss
23 God Nesparken v/ Rundhuset (Vansjø) Moss
23 God Kulpe Moss
23 God Ihlastranda Moss
23 God Røed Moss
23 God Støtvig Moss
23 God Vaskeberget (Vansjø) Moss
23 God Botnebaugen Moss
23 God Festestranda Moss
23 God Danmarkstranda Moss
23 God Møvik Moss
23 Akseptabel Kuskjærbukta Moss
23 God Engholmstranda Moss
24 God Hvitsten Vestby
24 God Emmerstad Vestby
24 God Krokstrand Vestby
24 - Hulvik Vestby
24 God Kjøvangen Vestby
24 God Sonstrand Vestby
24 God Breviksbukta Vestby
23 Akseptabel Søndre Brevik Vestby
24 God Fristranda Oven Råde
24 God Storesand Oven Råde
24 God Saltholmen Råde
24 God Halvorsrødtangen (Vansjø) Råde
24 God Borgebunn (Vansjø) Råde

Kontakt:

Miljørettet helsevern i Mossedistriktet, tlf. 69 24 80 00