Områderegulering på Kambo
Tittel Publisert Type
001 Plankart Kambo

29.01.2016 Filtype
002 Planbestemmelser Kambo

29.01.2016 Filtype
003 Planbeskrivelse Kambo

29.01.2016 Filtype
004 ROS-analyse Kambo

29.01.2016 Filtype
006 Steds- og mulighetsanalyse

29.01.2016 Filtype
Dypvannskaier rapport

29.01.2016 Filtype
Kambo støyutredning

12.04.2016 Filtype
KU-notat 6.1 Bebyggelsesstruktur

29.01.2016 Filtype
KU-notat 6.2 Landskap

29.01.2016 Filtype
KU-notat 6.3 Biologisk mangfold

29.01.2016 Filtype
KU-notat 6.5 Kulturminner og kulturmiljø

29.01.2016 Filtype
KU-notat 6.6 Trafikk og tilgjengelighet til gang- og sykkelveinett

29.01.2016 Filtype
KU-notat 6.7 Barn og unge

29.01.2016 Filtype
KU-notat 6.8 Grunnforurensning

29.01.2016 Filtype
KU-notat 6.9 Teknisk infrastruktur

29.01.2016 Filtype
Mulighetsstudie Kulpebukta, Kambo

29.01.2016 Filtype
Støyrapport Møllebakken

29.01.2016 Filtype
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)