Utredningsutvalget
Tittel Publisert Type
2015.10.15 Utredningsutvalget - Referat fra møte

10/26/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.10.15_utredningsutvalget_-_referat_fra_moete.pdf
2015.10.12 Utredningsutvalget - Sluttrapport

10/7/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.10.12_utredningsutvalget_-_sluttrapport.pdf
2015.10.12 Utredningsutvalget - Innkalling og sakspapirer til møte

10/7/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.10.12_utredningsutvalget_-_innkalling_og_sakspapirer_til_moete.pdf
2015.10.12 Referansegruppe tillitsvalgte og rådmennene - Innkalling til møte

10/12/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.10.12_referansegruppe_tillitsvalgte_raadmennene_-_innkalling_til_moete.pdf
2015.10.12 Møte referansegruppe tillitsvalgte - referat

10/13/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.10.12_moete_referansegruppe_tillitsvalgte_-_referat.pdf
2015.10.04 og 2015.09.22 (Ajourført) Vedlegg 4. Notat - Lokaldemokrati i Mosseregionen

10/7/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.10.04_og_2015.09.22_(ajourfoert)_vedlegg_4._notat_-_lokaldemokrati_i_mosseregionen.pdf
2015.10.02 (Ajourført) Vedlegg 2. Notat - Tjenesteyting og økonomisk soliditet i Mosseregionen

10/7/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.10.02_(ajourfoert)_vedlegg_2._notat_-_tjenesteyting_og_oekonomisk_soliditet_i__mosseregionen.pdf
2015.10.01 Utredningsutvalget - Referat fra møte

10/2/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.10.01_utredningsutvalget_-_referat_fra_moete.pdf
2015.10.01 Utredningsutvalget - Innkalling og sakspapirer til møte

9/24/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.10.01_utredningsutvalget_-_innkalling_og_sakspapirer_til_moete.pdf
2015.10.01 Referansegruppe tillitsvalgte - Referat fra møte

10/2/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.10.01_referansegruppe_tillitsvalgte_-__referat_fra_moete.pdf
2015.09.25 Utredningsutvalget - Referat fra møte

9/30/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.09.25_utredningsutvalget_-_referat_fra_moete.pdf
2015.09.25 Utredningsutvalget - Innkalling og sakspapirer til møte

9/17/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.09.25_utredningsutvalget_-_innkalling_og_sakspapirer_til_moete(1).pdf
2015.09.22 Utredningsutvalget - utkast sluttrapport

9/24/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.09.22_utredningsutvalget_-_utkast_sluttrapport.pdf
2015.09.22 (Revidert) Vedlegg 1. Notat - Mosseregionen - utviklingen fram til i dag.

9/24/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.09.22_(revidert)_vedlegg_1._notat_-_mosseregionen_-_utviklingen_fram_til_i___dag..pdf
2015.09.22 (Revidert) Vedlegg 1. Notat - Mosseregionen - utviklingen fram til i dag

10/7/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.09.22(revidert)_vedlegg_1._notat_-_mosseregionen_-_utviklingen_fram_til_i__dag.pdf
2015.09.22 (Ajourført) Vedlegg 2. Notat - Tjenesteyting og økonomisk soliditet i Mosseregionen.

9/24/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.09.22_(ajourfoert)_vedlegg_2._notat_-_tjenesteyting_og_oekonomisk_soliditet_i__mosseregionen.pdf
2015.09.15 (Ajourført) Vedlegg 4. Notat - Lokaldemokrati i Mosseregionen.

9/24/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.09.15_(ajourfoert)_vedlegg_4._notat_-_lokaldemokrati_i_mosseregionen.pdf
2015.09.10 Utredningsutvalget - Referat fra møte

9/15/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.09.10_utredningsutvalget_-_referat_fra_moete.pdf
2015.09.10 Utredningsutvalget - Innkalling og sakspapirer til møte

9/2/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.09.10_moete_i_utredningsutvalget_-_innkalling_og_sakspapirer.pdf
2015.09.10 Referansegruppe tillitsvalgte. - Referat fra møte

9/15/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.09.10_referansegruppe_tillitsvalgte_10.09.15_-__referat_fra_moete.pdf
2015.09.10 Rapport Mosseregionen innbyggerundersøkelse 2015

9/10/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned rapport_mosseregionen_innbyggerundersoekelse_2015.pdf
2015.09.10 Innkalling til referansegruppe Tillitsvalgte og rådmennene

9/3/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.09.15_innkalling_til_referansegruppe_tillitsvalgte_og_raadmennene.pdf
2015.09.01 Vedlegg 3. Notat - Samfunnsutvikling i Mosseregionen.

9/24/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.09.01_vedlegg_3._notat_-_samfunnsutvikling_i_mosseregionen.pdf
2015.09.01 Notat - Samfunnsutvikling i Mosseregionen

9/2/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.09.01._notat_-_samfunnsutvikling_i_mosseregionen(1).pdf
2015.08.15 Notat - Tjenesteyting og økonomisk soliditet - korrigert 14.09.2015

9/17/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.08.15_notat_-_tjenesteyting_og_oekonomisk_soliditet_-_korrigert__14.09.15.pdf
2015.08.15 Notat - Lokaldemokrati i Mosseregionen

9/17/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.08.15_notat_-_lokaldemokrati_i_mosseregionen.pdf
2015.08.15 Møtereferat fra referansegruppen Tillitsvalgte og rådmennene

8/14/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.08.15_referat_fra_moete_referansegruppe_tillitsvalgte_og_raadmennene.pdf
2015.08.13 Utredningsutvalget. Referat.

8/14/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.08.13_utredningsutvalget._referat..pdf
2015.08.13 Utredningsutvalget - Innkalling og sakspapirer til møte

8/6/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.08.13_utredningsutvalget_-_innkalling_og_sakspapirer_til_moete.pdf
2015.08.05 Notat - Tjenesteyting og økonomisk soliditet - korrigert 12.08.2015

8/6/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.08.05_notat_-_tjenesteyting_og_oekonomisk_soliditet_-_korrigert__12.08.15.pdf
2015.06.18 Utredningsutvalget. Møtereferat.

6/23/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.06.18_utredningsutvalget._referat..pdf
2015.06.18 Presentasjon i Utredningsutvalget. Opinion AS

6/23/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.06.18_presentasjon_i_utredningsutvalget._opinion_as..pdf
2015.06.18 Møtereferat fra referansegruppen Tillitsvalgte og rådmennene

8/11/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.06.18_moete_referansegruppe_tillitsvalgte_-__referat.pdf
2015.06.18 Kommunereformarbeid. Utredningsutvalget. Innkalling og sakspapirer til møte

6/9/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.06.18_utredningsutvalget._innkalling_og_sakspapirer_til_moete.pdf
2015.05.21 Utredningsutvalget. Innkalling og sakspapirer

5/15/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.05.21__utredningsutvalget_-_innkalling_og_sakspapirer_til_moete.pdf
2015.05.21 Statusrapport for Moss kommune 2015

5/27/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.05.21_statusrapport_for_moss_kommune_2015.pdf
2015.05.21 Referat fra møte 4 i Utredningsutvalget

5/26/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.05.21_utredningsutvalget_-_referat_fra_moete.pdf
2015.05.21 Notat - statusrapport pr.mai 2015

5/26/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.05.21_notat_-_statusrapport_pr_mai_2015_til_kommunestyrene_-__korrigert.pdf
2015.05.18 Innkalling til møte i referansegruppe tillitsvalgte og rådmennene torsdag 21.mai

5/19/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.05.18_innkalling_til_moete_i_referansegruppe_tillitsvalgte_og_raadmennene_torsdag_21._mai.pdf
2015.05.13 Notat - statusrapport pr mai 2015 til kommunestyrene

5/19/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.05.13_notat_-_statusrapport_pr_mai_2015_til_kommunestyrene.pdf
2015.05.13 Notat - oppgavereformen

5/19/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.05.13_notat_-_oppgavereformen.pdf
2015.05.13 Notat - innbyggerundersøkelse om kommunestrukturen i Mosseregionen

5/19/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.05.13_notat_-_innbyggerundersoekelse_om_kommunestrukturen_i__mosseregionen.pdf
2015.05.11 Referat fra møte med rådmennene

5/19/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.05.11_referat_fra_moete_med_raadmennene.pdf
2015.04.24 Referat fra møte referansegruppe tillitsvalgte

5/19/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.04.24_referat_fra_moete_referansegruppe_tillitsvalgte.pdf
2015.04.24 Kommunereformarbeid. Utredningsutvalget. Referat

5/19/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.04.24_utredningsutvalget_-_referat_fra_moete.pdf
2015.04.24 Kommunereformarbeid. Utredningsutvalget. Innkalling og sakspapirer

4/20/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.04.24_utredningsutvalget_-_innkalling_og_sakspapirer.pdf
2015.04.15 Kommunereformarbeid. Referat fra rådmennenes møte

4/20/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.04.15_moete_raadmennene-_referat.pdf
2015.04.14 Kommunereformarbeid. Notat. Utredning av alternativer med beskrivelser

4/20/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.04.14_notat_-_utredn.utv._alternativer_som_skal_utredes_og_beskrivelsen_av_disse.pdf
2015.03.27. Kommunereformarbeid. Møtereferat. Referansegruppe tillitsvalgte og rådmennene.

4/20/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.03.27_referansegruppe_tillitsvalgte_og_raadmennene._moetereferat.pdf
2015.03.27 Kommunereformarbeid. Utredningsutvalgets møte. Innkalling og sakspapirer

4/20/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.03.27_1._utredningsutvalget._innkalling_og_sakspapirer_til_moete.pdf
2015.03.27 Kommunereformarbeid. Ref. fra utredningsutvalget

4/20/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.03.27_utredningsutvalget.referat.pdf
2015.03.23 Kommunereformarbeid. Rådmennenes møte.Referat.

4/20/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.03.23_moete_raadmennene._referat.pdf
2015.03.14 Kommunereformarbeid. Utredning. Interkommunalt samarbeid i Mosseregionen. Ved prosjektleder Arne Bruknapp

4/20/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.03.14_interkommunalt_samarbeid_i_mosseregionen._ved_prosj.leder_a._bruknapp.pdf
2015.03.14 Kommunereformarbeid. Interkommunalt samarbeid utenfor Mosseregionen. Ved prosjektleder Arne Bruknapp

4/20/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.03.14_utredningssamarbeid_med_kommuner_utenfor_mosseregionen.ved_prosj.l._a.bruknapp.pdf
2015.03.12 Kommunereformarbeid. Ref. fra drøftinger i Moss formannskap

4/20/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.03.12_moss_formannskapsmoete_ref_droftinger_kommunereform.pdf
2015.03.05 Kommunereformarbeid. Rådmennenes møte. Referat

4/20/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.03.05_moete_raadmennene._referat.pdf
2015.02.26 Kommunereformarbeid. Utredningsutvalget

4/20/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015.02.26_utredningsutvalget._referat.pdf
2015. oktober Ny kommunestruktur i Mosseregionen - presentasjon sluttrapport

10/7/2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015._oktober_ny_kommunestruktur_i_mosseregionen_-_presentasjon__sluttrapport.pdf
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45