Ungdomskonsulenten

Ungdomskonsulenten tilbyr veiledning og støttesamtaler til ungdom og deres foreldre innen et bredt spekter, det være seg psykisk helse, rusproblematikk, sinnemestring, familiære utfordringer og grensesetting. Ungdomskonsulenten benytter ulike verktøy og strukturerte samtalemetoder tilpasset den enkeltes alder og behov, og kan også bidra med å formidle hjelp videre i systemet. Målgruppen er i utgangspunktet 12 – 18 år, men forholder seg fleksibelt til dette når kapasitet tillater det. 

Kontaktinformasjon

Kirkegata 14
Postboks 175
1501 Moss
Telefon: 95778975
E-post: Jo.kohmann@moss.kommune.no