Sisterhood Moss

Klikk for stort bilde MOSS

Kontaktinformasjon

Telefon: 96096232
E-post: Nina.Nergard@moss.kommune.no
E-post: -FUTT@vansjoreg.onmicrosoft.com
Åpningstid: 08.00 - 15.45 / 08.00 - 15.00

JENTEGRUPPA

Sisterhood er for jenter i alderen 13 – 21 år. Når gruppa møtes for første gang skrives det en kontrakt der de blant annet lover å behandle alle jenter i Sisterhood med respekt, og å ikke fortelle noen utenfor gruppa om det man får vite om de andre jentene i gruppa.

Gruppa kommer til å møtes fast en gang i uken. Ca annenhver gang er det temakveld med holdningsskapende arbeid, dramaøvelser og kreativt arbeid. Andre ganger er det opplevelser og aktiviteter. Noen eksempler på aktiviteter er: Kino, gjesteforeleser, spa-opplevelse, film og mat, yoga og selvforsvarskurs.

Aktivitetene skal fungere som en positiv gulrot samt en mulighet til å oppleve noe nytt og gi muligheter til samhold. Å være med i gruppa er gratis.

I gruppene diskuteres grensesetting, selvfølelse, vennskap, sosiale medier, rus og selvvalgte temaer jentene er opptatt av. Psykisk helse er et viktig tema.

Sisterhood vil motivere unge jenter til å ha sunne holdninger og verdier. Vi vil styrke jenters selvfølelse og lære dem å sette tydelige grenser og å si nei til selvdestruktiv oppførsel.

Gjennom dialog og aktiviteter ønsker vi å fremme jentenes empati, og lære dem å verne om seg selv, så vel som andre mennesker.

Foreldre og ungdommer vil få beskjed gjennom skolen om når, og for hvilket trinn det skal være Sisterhood grupper.

Gruppa følger skoleruta i fht. Fridager og blir lagt rett etter skoletid.

Sisterhood i Moss er et samarbeidsprosjekt mellom Moss kommune, Kirkens Bymisjon og Arena, Moss kirke- og kultursenter.

Ta gjerne kontakt for spørsmål på telefon 96096232.