Forebyggende ungdomsteam (FUTT)

Forebyggende ungdomsteam (FUTT) tilbyr tett oppfølging av ungdom mellom 15-21 år som har utfordringer i forhold til skole, arbeid, psykisk helse, hjemmesituasjon, rus, økonomi med mer.
Det kan tas kontakt med FUTT direkte på tlf: 960 96 232.
Vi kan også tilby råd og veiledning til ungdom og foresatte. 

Kontaktinformasjon

FUTT
Kirkegata 14
Postboks 175
1501 Moss

Send oss epost
 

 

 

Dette kan være grunner til å oppsøke oss: 
-    Livet er vanskelig og uoversiktlig 
-    Du finner ikke frem i jungelen av tjenester 
-    Du trenger noen å snakke med 
-    Du ruser deg  
-    Du sliter med motivasjon til skole/ jobb 
-    Du opplever hverdagen som håpløs 
-    Du ønsker å gjøre noe med bosituasjonen din 
-    Du har utfordringer i forhold til økonomi 
-    Hjemmesituasjonen din er vanskelig 
-    Du trenger å komme i gang med positive aktiviteter 
-    Du føler deg mobbet eller utstøtt 
-    Du sliter i forhold til venner 
-    Du har hatt problemer som har ført til at du har hatt kontakt med politiet