Moss kommune

Innlagt vann

Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. Dette gjelder også hageslanger og regnvann som ledes gjennom takrenne og inn i bygningen, når disse brukes til aktiv oppfylling av innvendig tank.

En innvendig fast montert tank på 25 liter går ikke under begrepet innlagt vann. Det er mengden vann man transporterer inn som bestemmer om utslippet kan føre til skadelige utslipp, siden innvendige tanker ofte er knyttet til aktiviteter som dusjing og oppvask. 25 liter er derfor satt som et skjønnsmessig volum.

Dersom du har en bolig, eller fritidsbolig med innlagt vann hele eller deler av året, skal det foreligge gyldig utslippstillatelse. Tillatelsen skal være i henhold til gjeldende lover og regler i forurensningsloven, forurensningsforskriften og lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. Kommunen jobber systematisk med å pålegge opprydding i avløpsforhold på eiendommer uten gyldig utslippstillatelse.

Alle private brønner som forsyner mer enn 2 boliger/hytter skal registreres hos mattilsynet

I januar 20017 kom ny drikkevannsforskrift som satte tydelige krav til trygt drikkevann, også fra små vannforsyningssystem. 

Registreringen er gratis og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart og besvarer noen få tilleggsspørsmål. 

Gå til Mattilsynets informasjonsside og skjema