Moss kommune

Avgifter for vann og avløp

Avgift for drikkevann:
Avgift for drikkevann: eks. mva: inkl. mva:
Fastbeløp mindre vanninnlegg (per eiendom/vannmåler 500 625
Fastbeløp vanninnlegg større enn 63mm t.o.m. 100mm 8 000 10 000
Fastbeløp vanninnlegg større enn 100mm 12 000 15 000
Målt forbruk per kubikk (m3) 13,06 16,33
Tilknytningsavgift per kvadrat (m2) bruksareal 1,00 1,25
Kommunal avlesning av vannmåler 1 120 1 400
Avgift for avløp tilknyttet kommunalt nett:
Avgift for avløp tilknyttet kommunalt nett: eks. mva: inkl. mva:
Fastbeløp (per eiendom/vannmåler) 750 938
Målt forbruk per kubikk (m3) 22,58 28,23
Tilknytningsavgift pr kvadrat (m2) bruksareal 1,00 1,25
Avgift for avløp ikke tilknyttet kommunalt nett:
Avgift for avløp ikke tilknyttet kommunalt nett: eks. mva inkl. mva:
Tømming av septiktank for inntill 3 kubikk (m3) 1 414 1 768
Tømming utover 3 kubikk (m3), per kubikk (m3) 470 588
Kontroll av privat avløpsanlegg i spredt bebyggelse - hytter (I tillegg kommer dekning av fakturakostnad for laboratorietjenester) 720 -
Kontroll av privat avløpsanlegg i spredt bebyggelse - helårsbebyggelse (I tillegg kommer dekning av fakturakostnad for laboratorietjenester) 1 220 -
Besøksgebyr, utført besøk uten mulighet for kontroll av privat avløpsanlegg 540 -
Avgift for fettutskillere:
Avgift for fettutskillere: eks. mva: inkl. mva:
Tømming inntill 1 kubikk (m3) 2 560 3 200
Tømming utover 1 kubikk (m3), per kubikk (m3) 2 560 3 200
Pris for driftsoppgaver innen vann og avløp:
Pris for driftsoppgaver innen vann og avløp: eks. mva inkl. mva:
Vannavstengning på kommunal ledning for utbedring av privat nett 2 660 3 325