Moss kommune

Nabovarsling og naboliste ved bygging

Du må sende nabovarsel for de aller fleste byggeprosjekter. Dokumentasjon på dette legges ved tiltakssøknaden.

Hvordan finner jeg naboene mine?

Naboliste i pdf kan bestilles elektronisk fra InfolandNorkart eller Proconet.

Elektronisk nabovarsling som sendes via Altinn kan bestilles fra Norkart, hvis du er en bedriftkunde kan det også bestilles fra Infoland.

Du kan også gjøre jobben selv

Du kan søke opp eiendommene du ønsker hjemmelshaverinformasjon på https://seeiendom.kartverket.no/ hvor du søker opp eiendommene og «Vis grunnboken»

Statens kartvek  

 

 

 

 

 

Hvem skal varsles?

Man kan bruke https://kommunekart.com/klient/moss/kart for å finne adresser/gårds og bruksnummer på de eiendommene som skal nabovarsles og søkes opp på se eiendom.

Et eksempel på eiendommer som skal varsles i en byggesak på eiendommen 166/52, kan være som dette. Men husk at du selv må avgjøre hvilke naboer/gjenboere som skal varsles i ditt tilfelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer informasjon om nabovarsel med skjema hos DIBK