Garasje, bod, uthus, anneks og lignende

Kommunens planer (kommuneplan og reguleringsplan) begrenser muligheten til å bygge garasje, bod, uthus, anneks og lignende. Det er egne bestemmelser om blant annet størrelse, plassering og høyde i planene.

Du kan ikke uten videre sette opp et bygg på egen tomt i Moss.

Følgende krever søknad fra kvalifisert foretak:

Skal du bygge større bygning, må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak, som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

Hvilke begrensninger gjelder på min eiendom?

Det vil være begrensninger i kommune- eller reguleringsplan på hva du kan bygge. Dette vil typisk være byggegrenser, begrensning i størrelse, høyde, takvinkel o.l. Pass på at tiltaket er innenfor disse begrensningene før du går i gang med planleggingen. Undersøk planer som påvirker din eiendom.

Dersom du skal bygge utover det arealplanene sier, må du søke om dispensasjon.

Plassering av bygningen:

Er det byggegrenser på reguleringsplanen skal bygningen ligge innenfor denne. Dersom det ikke er byggegrenser på kartet skal bygningen i utgangspunktet plasseres 4 meter fra nabogrense, jf plan- og bygningsloven § 29-4. Kommunen kan vurdere plassering nærmere enn 4 meter, men vil vanligvis ikke akseptere mindre avstand enn 1 meter fra nabogrensen.