Må du søke kommunen om ditt tiltak?

Om du må søke, kan søke selv eller trenger å engasjere en ansvarlig søker for ditt planlagte tiltak eller prosjekt, kommer an på hva du skal bygge, rive eller endre.

 Sjekk om du må søke hos kommunens byggesaksavdeling:

Planlegger du et våtrom?

Planlegger du et basseng eller en brønn?

Planlegger du å rive en bygning?

Skal du bruksendre en eiendom eller deler av denne?

Planlegger du en hybel eller sekundærleilighet?

Planlegger du å sette opp skilt og reklame?

Planlegger du varmepumpe eller solceller?

Skal du grave:

Skal du endre eller etablere avkjørsel til din eiendom: