Moss kommune

Planlegger du å etablere eller vesentlig endre avkjørselen fra din eiendom?

Dersom du skal lage ny avkjørsel fra din eiendom, endre den eller øke trafikkmengden må du søke gjeldene veimyndighet.

For å søke benytter du samordnet søknadsskjema på statens vegvesen sine nettsider, søknaden vil så behandles av enten Statens vegvesen, fylkeskommunen eller Moss kommune avhengig av hvem som er ansvarlig myndighet.