Moss kommune

Grønne byggetips

Det er mange måter å bygge på, og mange valg man skal ta når man skal i gang med et byggeprosjekt. Et av valgene man må ta stilling til handler om klimavennlige bygg og byggeplasser. Det har vært fokus på fossilfrie byggeplasser, og dette er noe man kan etterspørre i markedet. Vet du hvordan materialene du velger påvirker klimafotavtrykket til bygget? Hvordan skal du utforme uteområdet så det frister folk til å bruke det, samtidig som du skaper et godt sted å være for humler og fugler? Vet du at store trær bidrar til å rense lufta, og samtidig gir et godt utemiljø for alle? 

Det er med andre ord mye å tenke på når man skal bygge for framtida. Grønn Byggallianse er en non-profit medlemsforening som fremmer bærekraftige bygg som har kommet med et "veikart", eller ti tips om hva som er klokt å gjøre for å gjøre byggeprosjektet sitt grønnere. Moss kommune er medlem av Grønn byggallianse og jobber aktivt med bærekraft i sine byggeprosjekter.

Tipsene er Grønn Byggallianses og Norsk Eiendoms anbefaling til eiere og forvaltere av yrkesbygg om hvilke valg de bør gjøre for at eiendomssektoren skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050.