Eierseksjonering

Seksjonering vil si å opprette sameieandeler i bebygd eiendom. Hovedformålet er å gjøre hver seksjon til et selvstendig pantobjekt.
Et eksempel er et boligsameie, der man seksjonerer hver leilighet i f.eks en boligblokk. Alle i sameiet er deleiere av grunnen, men vil da ha eksklusiv bruksrett/pant på sin eierseksjon(leilighet).
Kommunen er seksjoneringsmyndighet, behandler søknader og veileder publikum i prosessen.

Seksjonering egner seg for oppdeling av eiendommer som ikke kan få eget bruksnummer. Både bolig- (godkjente), fritids- og næringseiendommer kan seksjoneres.

Søknadsskjema med bilag, sendes kommunen:

  • situasjonsplan
  • plantegninger
  • vedtekter
  • rekvisisjon oppmålingsforretning ved utendørs tilleggsareal
  • dokumentasjon på godkjente boenheter
  • samtykke fra ev. rettighetshaver

Normal behandlingstid etter komplett mottatt søknad er 12 uker.
Dersom tilleggsdel tomt skal registreres vil saksbehandlingen etter komplett mottatt søknad være 16 uker etter mottatt rekvisisjon.