Moss kommune

Har du spørsmål om grunnforhold og kvikkleire i Moss?

Her kan du stille spørsmål til kommunen om kvikkleire i Moss. Vi svarer på spørsmål i arbeidstiden og så fort det er mulig.

Et utvalg av generelle spørsmål og svar blir lagt ut på nettsiden, vi vil anonymisere navn og kontaktinformasjon på innsendere. 

Felt merket med * må fylles ut