Tømmekalender for 2020

Nå er tømmekalenderen for 2020 tilgjengelig. Klikk på linken under for å se når avfallet tømmes hos deg.

MOVAR - Tømmekalender

Mandag 1. juni tømmer vi ikke husholdningsavfall hos våre abonnenter. Derfor blir det følgende omlegging av ordinære ruter i Moss, Råde, Vestby og Våler: