Avgifter for husholdningsrenovasjon

Avgifter for husholdningsrenovasjon:
Avgift: eks. mva: ikl. mva:
Restavfall, 52 tømminger per år:
140 liter (standard) 1 750 2 188
240 liter 3 130 3 913
360 liter 4 890 6 113
660 liter 8 750 10 938
1000 liter 13 500 16 875
Inntil 10 kubikk (m3) container 53 000 66 250
Nedgravde løsninger, per boenhet 1 900 2 375
Tilleggsavgift for ekstra tømminger:
Henting hver 14 dag av 140 liter 900 1 125
En ekstra tømming av 140 liter (standard) 400 500
En ekstra tømming av 240 liter 420 525
En ekstra tømming av 360 liter 450 563
En ekstra tømming av 660 liter 530 663
En ekstra tømming av nedgravd løsning på 3-5 kubikk (m3) 1 080 1 350
Ekstra tømming av utsortert avfall 400 500
Dobbel tømmefrekvens for kildesortert avfall 100% tillegg 100% tillegg
Papp og papir, 13 tømminger per år:
240 liter (standard), 360 liter eller 660 liter 250 313
Inntill 10 kubikk (m3) container 20 000 25 000
Plast, 13 tømminger per år:
140 liter (sekk), 240 liter (standard), 360 liter eller 660 liter 250 313
Inntill 10 kubikk (m3) 20 000 25 000
Glass og metall, 13 tømminger per år:
140 liter (standard), 240 liter, 360 liter eller 660 liter 250 313
Gangtillegg for husholdningsrenovasjon:
Henteavstand for restavfall 8-18 meter 500 625
Henteavstand for restavfall 18-28 meter 1 000 1 250
Henteavstand for restavfall 28-38 meter 1 500 1 875
Henteavstand for papp/papir, plast, glass/metall 8-18 meter 100 125
Henteavstand for papp/papir, plast, glass/metall 18-28 meter 150 188
Henteavstand for papp/papir, plast, glass/metall 28-38 meter 200 250
Fritidsrenovasjon
Hytterenovasjon 1535 1919
Campingrenovasjon 750 938
Nedgravde løsninger for camping, per enhet 750 938