Jeg er tildelt bolig

MKEiendom forvalter kommunale boliger for Moss kommune. Ønsker du å søke kommunal bolig, skal dette gjøres på boligsosial avdeling.

Når du har fått tildelt bolig skal du kontakte Moss Kommunale Eiendomsselskap KF for avtale om overtakelsedato. Boligkontrakt skrives etter avtale, og husleie løper fra den datoen kontrakten er undertegnet, og nøkler er mottatt.

Alle som skal leie kommunal bolig må ha depositum eller kommunal garanti gjennom boligsosialavdeling, tvilsvarende 3 måneder husleie. Kontakt MKEiendom post@mkeiendom.no eller telefon 48 18 77 77 for avtale om kontrakt.