Har jeg rett til kommunal bolig, bostøtte, startlån eller annen hjelp til å bo?

Boligsosial avdeling kan gi råd, veiledning og bistand slik at du kan få hjelp til å skaffe eller beholde egen bolig.

Kontaktinformasjon

NAV Kongensgate 34

Postboks 175

1530 Moss

post@moss.kommune.no

Telefon: 69248000

Det finnes ulike ordninger som kan være aktuelle dersom du trenger hjelp med et sted å bo, les mer om hvilke ordninger som kan være aktuelle for deg. Det kan være økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold som gjør at du har problemer med å skaffe eller beholde bolig.  Du kan også lese mer om hvordan boligsosial avdeling kan hjelpe deg og hvilke kriterier du må oppfylle for å kunne søke

Les mer om: