Moss kommune

Kommunal bolig

Dersom du har problemer med å ivareta dine interesser på boligmarkedet har du mulighet til å få leie nøktern og egnet kommunal bolig. Målgruppa omfatter deg som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold.

Dersom du trenger bistand til depositumsgaranti eller depositum kan dette søkes i boligsosial avdeling.