Moss kommune

Priser og gebyrer i Moss kommune

Helsetjenester:

Langtidsopphold i institusjon

Oppholdsbetaling i institusjon - sykehjem

Mat og service (matombringing)

Praktisk bistand

Trygghetsalarm

Flatt-tøy

Kommunal fysioterapibehandling

Barnehager og skoler:

Priser

Mossebibliotekene:

Mossebibliotekene

Kommunale avgifter for de som eier eller leier en bolig/eiendom:

Kommunale avgifter for bolig- og eiendomseiere

Kommunale saksbehandlingsgebyrer:

Gebyrer etter plan og bygningsloven - Generelle bestemmelser

Gebyrer for behandling av private planforslag (reguleringsplaner):

Gebyrer for behandling og arbeid med byggesak:

Gebyrer for behandling og arbeid med eierseksjonering:

Gebyrer for saksbehandling og arbeid med eiendomsinformasjon (Matrikkelarbeid):