Priser og gebyrer i Moss kommune

Priser SFO pr 01.01.2020 frem til 14.08.2020:

Priser SFO pr 01.01.2020 frem til 14.08.2020. Tidligere Moss kommune.

Priser SFO pr 01.01.2020 frem til 14.08.2020. Tidligere Rygge kommune.

Helsetjenester:

Langtidsopphold i institusjon

Oppholdsbetaling i institusjon - sykehjem

Mat og service (matombringing)

Praktisk bistand

Trygghetsalarm

Flatt-tøy

Kommunal fysioterapibehandling

Mossebibliotekene:

Mossebibliotekene

Kommunale avgifter for de som eier eller leier en bolig/eiendom:

Kommunale avgifter for bolig- og eiendomseiere

Kommunale saksbehandlingsgebyrer:

Gebyrer for behandling av private planforslag (reguleringsplaner):

Gebyrer for behandling og arbeid med byggesak:

Gebyrer for saksbehandling og arbeid med eiendomsinformasjon (Matrikkelarbeid):

Gebyrer for behandling og arbeid med eierseksjonering:

Gebyr for behandling og arbeid med gravetillatelser:

Gebyr for behandling og arbeid ved graving i forurenset grunn:

Gebyrer for saksbehandling innen renovasjon

Gebyrer for saksbehandling innen vann og avløp

Gebyr for behandling og arbeid ved søknader for handel med fyrverkeri:

Gebyr for miljøsertifisering og resertifisering - Miljøfyrtårn:

Gebyr for saksbehandling konsesjonssaker (landbruk)

Andre kommunale gebyrer og priser:

Gebyr og sanksjoner ved parkeringsplasser:

Pris for leie av kommunal gategrunn: