Moss kommune

Kommunal Bolig

Kommunal bolig kan tildeles til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet . Målgruppen omfatter personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosial forhold. Ordningen skal bidra til at man kan få leie nøktern og egnet kommunal bolig. 

Her kan du søke: Søknadsskjema kommunal bolig (PDF, 1017 kB)