Ledige stillinger
Fagområde Stillingstittel Søknadsfrist
Annet Avdelingsleder mat og service 8. mars 2020
Helse og sosial Avdelingsleder hjemmesykepleie, virksomhet Nord 8. mars 2020
Helse og sosial Sykepleier 100% vikariat, Avdeling hjemmesykepleie 8. mars 2020
Ledelse Avdelingsleder 8. mars 2020
Helse og sosial Ferievikarer søkes til Enhet hjemmetjenester Løpende
Helse og sosial Sommervikarer, Ekholt og Melløs sykehjem 2. mars 2020
Helse og sosial Sommervikarer,Omsorgsboliger Nord 8. mars 2020
Oppvekst Lærer til grunnskolen i Moss 26. februar 2020
Helse og sosial Veileder 20. februar 2020
Helse og sosial Veileder-Jobbspesialist 20. februar 2020
Helse og sosial 100% vikariat som Sykepleier i Rehabilitering i hjemmet med 3.hver helg i hjemmesykepleien avdeling Vest 23. februar 2020
Helse og sosial Vernepleiere 23. februar 2020
Ledelse Avdelingsleder tjenester for funksjonshemmede, virksomhet Nord 23. februar 2020
Helse og sosial Vernepleier/Sykepleier, Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23. februar 2020
Helse og sosial Lege i Peer Gynt Helsehus 25. februar 2020
Annet Lærlinger 1. april 2020
Helse og sosial Sykepleier 100%, Avdeling hjemmesykepleie Løpende
Helse og sosial Sykepleiere/Vernepleiere, Orkerød sykehjem Løpende
Oppvekst Vikarpool for barnehagene i Moss Løpende
Oppvekst Vikarpool for lærere 2019/2020 Løpende