Moss kommune

Ledige stillinger
Fagområde Stillingstittel Søknadsfrist
Helse og sosial FACT/ ROP-medarbeider 28. januar 2022
Helse og sosial Jobbspesialist IPS 30. januar 2022
Helse og sosial Rekrutteringsstilling for sykepleierstudenter, Omsorgsboliger 30. januar 2022
Helse og sosial Fagkoordinator Vernepleier, Sørtun avlastning 31. januar 2022
Oppvekst Styrer / pedagogisk leder Åpen barnehage 1. februar 2022
Helse og sosial Sykepleiere, Orkerød sykehjem på Jeløy  28. februar 2022
Annet Lærlinger 2022-2024 10. mars 2022
Helse og sosial Fastlegehjemmel 1. februar 2022
Helse og sosial Faste helgestillinger,  hjemmesykepleie Rygge 13. februar 2022
Helse og sosial Rekrutteringsstillinger for sykepleier- og vernepleier-studenter, Orkerød sykehjem 28. februar 2022
Helse og sosial Vernepleiere, Sørtun avlastning 31. januar 2022
Helse og sosial Legevikar sommer 2022 Løpende
Teknisk Vegingeniør 23. januar 2022
Teknisk Fagarbeidere, vei 23. januar 2022
Helse og sosial Sommerjobb på Peer Gynt Helsehus Løpende
Helse og sosial Sykepleiere til helgestillinger og tilkallingsvikarer Løpende
Administrasjon Rådgiver (arkivar), dokumentforvaltning 20. januar 2022
Helse og sosial Sykepleiere og vernepleiere til ulike områder innen Helse og Mestring Løpende
Helse og sosial Helsefagarbeidere til vikariater i helse- og mestring Løpende
Teknisk VA-ingeniør 23. januar 2022
Teknisk VA-ingeniør/teknisk planlegger 23. januar 2022
Helse og sosial Helsesykepleier 100 % stilling 20. januar 2022
Helse og sosial Tilkallingsvikarer helsepersonell Løpende
Helse og sosial Testpersonell til korona testsenteret Løpende
Helse og sosial Helgestillinger for student/helsefagarbeider, Hjemmesykepleien Jeløy 31. januar 2022
Oppvekst Lærerstillinger, Krapfoss skole Løpende
Helse og sosial Sykepleiere, Omsorgsboliger nord  Løpende
Kultur Bartender Løpende
Kultur Arrangementansvarlig, Moss kulturhus Løpende
Annet Badebetjent Løpende
Helse og sosial Aktivitetskontakt Løpende
Oppvekst Vikarpool for barnehagene i Moss, 2021-2022 Løpende
Oppvekst Vikarpool for lærere 2021/2022 Løpende
Helse og sosial Legevikariat i Peer Gynt Helsehus Løpende
Oppvekst Vikarpool for SFO i Moss Løpende
Helse og sosial Fastlegehjemler Varna legesenter 21. januar 2022