Ledige stillinger
Fagområde Stillingstittel Søknadsfrist
Helse og sosial Miljøterapeut ved hjemmetjenester sentrum 11. desember 2020
Helse og sosial Sykepleier, helsehus 17. januar 2021
Teknisk Prosjektleder vei, vann og avløp 30. desember 2020
Helse og sosial Avdelingsledere - Orkerød sykehjem 13. desember 2020
Teknisk Rådgiver innenfor avfall og miljøforvaltning 13. desember 2020
Teknisk Vegingeniør 15. desember 2020
Administrasjon Rådgiver anskaffelser 6. desember 2020
Helse og sosial Sykepleier 100% stilling 7. desember 2020
Helse og sosial Helsesykepleier i helsetjeneste for barn og unge 8. desember 2020
Teknisk Arkitekt 13. desember 2020
Teknisk Rådgiver/ingeniør byggesak 13. desember 2020
Helse og sosial Sykepleier natt, 64% stilling. 13. desember 2020
Teknisk Rådgiver- jurist, byggesak 13. desember 2020
Ledelse Rektor/ Virksomhetsleder, Verket skole 8. desember 2020
Helse og sosial Sykepleiere ved Orkerød sykehjem 6. desember 2020
Oppvekst Vikarpool for barnehagene i Moss Løpende
Oppvekst Vikarpool for lærere 2020/2021 Løpende