Moss kommune

Ledige stillinger
Fagområde Stillingstittel Søknadsfrist
Helse og sosial Vernepleier, Enhet hjemmetjenester, Jeløy 10. oktober 2021
Helse og sosial Rekrutteringsstillinger for sykepleierstudenter 17. oktober 2021
Helse og sosial Testpersonell og servicemedarbeider til korona testsenteret 30. september 2021
Helse og sosial Vikariat som saksbehandler ved Helse og omsorgsforvaltningen 3. oktober 2021
Helse og sosial Saksbehandler koordinerende enhet 6. oktober 2021
Helse og sosial Vernepleier, Virksomhet Jeløy, område Sørtun 2 17. oktober 2021
Helse og sosial Helsefagarbeider eller personell med relevant erfaring, Orkerød sykehjem 26. september 2021
Administrasjon Økonomirådgiver 30. september 2021
Oppvekst Avdelingsleder ved Jeløy spesialskole 3. oktober 2021
Helse og sosial Helgestillinger for student/helsefagarbeider, Hjemmesykepleien Jeløy 10. oktober 2021
Helse og sosial Sykepleier 100% fast stilling, Hjemmesykepleien Jeløy 1 26. september 2021
Helse og sosial Avdelingsleder for fastlegeordningen, Enhet Samhandling 30. september 2021
Annet Badebetjent Løpende
Helse og sosial Psykiatrisk sykepleier/vernepleier  26. september 2021
Teknisk Prosjektleder vei, vann og avløp 27. september 2021
Helse og sosial Sykepleier - tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19. september 2021
Helse og sosial Lege i Virksomhet Peer Gynt Helsehus 20. september 2021
Oppvekst Psykolog / Psykologspesialist innen forebyggende helse 23. september 2021
Helse og sosial Vernepleier med fokus på demens 30. september 2021
Helse og sosial Sykepleiere ved Orkerød sykehjem 30. september 2021
Helse og sosial Sykepleier på natt ved Orkerød sykehjem 30. september 2021
Helse og sosial Sykepleier, Enhet hjemmetjenester sentrum 30. september 2021
Helse og sosial Tilkallingsvikarer til avdeling praktisk bistand 24. september 2021
Ledelse Avdelingsleder – Anlegg   24. september 2021
Helse og sosial Aktivitetskontakt Løpende
Helse og sosial Sykepleier 100 %, Melløs omsorgsbolig 19. september 2021
Helse og sosial Lege helsestasjon/HFU Løpende
Oppvekst Vikarpool for barnehagene i Moss, 2021-2022 Løpende
Oppvekst Vikarpool for lærere 2021/2022 Løpende
Oppvekst Barnevernkonsulent Løpende
Helse og sosial Legevikariat i Peer Gynt Helsehus Løpende
Oppvekst Vikarpool for SFO i Moss Løpende