Ledige stillinger
Fagområde Stillingstittel Søknadsfrist
Helse og sosial Sykepleier i turnus, Ekholt og Melløs sykehjem. 1. november 2020
Helse og sosial Sykepleiere ved Orkerød sykehjem 6. desember 2020
Helse og sosial Sykepleier, turnus natt 31. oktober 2020
Teknisk Rådgiver- jurist, byggesak 1. november 2020
Helse og sosial Fastlegehjemmel ved Sentrum legesenter 31. oktober 2020
Oppvekst Rådgiver i Pedagogisk-psykologisk tjeneste 1. november 2020
Helse og sosial 100% avtalehjemmel i Moss kommune- Jeløy Fysioterapi  25. oktober 2020
Helse og sosial Sykepleier Eskelundstunet70% fast stilling. 31. oktober 2020
Oppvekst Vikarpool for barnehagene i Moss Løpende
Oppvekst Vikarpool for lærere 2020/2021 Løpende