Ledige stillinger
Fagområde Stillingstittel Søknadsfrist
Helse og sosial Fastlege ved Vidsyn legekontor i Moss 26. juli 2020
Oppvekst Vikarpool for lærere 2020/2021 Løpende
Helse og sosial Ergoterapi vikariat 100% 13. juli 2020
Kultur Dramalærer i kulturskolen 5. august 2020
Oppvekst Avdelingsleder, Krapfoss skole 3. august 2020
Kultur Kulturskolelærer trompet 1. august 2020
Helse og sosial Helsesykepleier 12. august 2020
Teknisk VA-ingeniør 17. august 2020
Helse og sosial Kommuneoverlege 13. juli 2020
Helse og sosial Vernepleier 15. juli 2020
Helse og sosial Tilkallingsvikarer og ferievikarer Løpende
Helse og sosial Sykepleiere/Vernepleiere, Orkerød sykehjem Løpende
Oppvekst Vikarpool for barnehagene i Moss Løpende