Moss kommune

Ledige stillinger
Fagområde Stillingstittel Søknadsfrist
Helse og sosial Sykepleier natt 27. juni 2021
Oppvekst Fagarbeider/assistent på SFO 27. juni 2021
Oppvekst Fagarbeider Jeløy skole 29. juni 2021
Helse og sosial Helsefagarbeider natt, Enhet hjemmetjenester Jeløy 7. juli 2021
Helse og sosial Vernepleier - tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne  25. juli 2021
Helse og sosial Miljøterapeut, rus og psykisk helse 29. august 2021
Oppvekst Vikarpool for lærere 2021/2022 Løpende
Helse og sosial Fagkoordinator, Hjemmetjenester - Jeløy 11. juli 2021
Oppvekst Årsvikariat som fagarbeider/skoleassistent 27. juni 2021
Oppvekst Fagarbeider 25. juni 2021
Helse og sosial Sykepleier i turnus 27. juni 2021
Teknisk Jurist 29. juni 2021
Oppvekst Avdelingsleder skoleeieravdelingen  2. juli 2021
Teknisk Byggesaksbehandler 1. august 2021
Teknisk Rådgiver (jurist) 1. august 2021
Helse og sosial Faste helgestillinger hjemmesykepleie Rygge 31. august 2021
Oppvekst Fagarbeider / assistent, Åvangen skole 23. juni 2021
Helse og sosial Er du et nattmenneske og vil jobbe med mennesker med funksjonshemning? 27. juni 2021
Helse og sosial Vernepleier, Enhet hjemmetjenester 27. juni 2021
Helse og sosial Er du sykepleier og nattmenneske? 27. juni 2021
Helse og sosial Spesialsykepleiere med  spesialisering innenfor geriatri, demens og psykiatri/alderspsykiatri, Eddaveien og Rosnes omsorgsbolig 2. juli 2021
Helse og sosial Helsesykepleier i helsestasjon 30. juni 2021
Helse og sosial Rekrutteringsstillinger for sykepleierstudenter 30. juni 2021
Helse og sosial Vernepleier med fokus på demens 30. juni 2021
Kultur Musikkteater – dans og koreografi 21. juni 2021
Helse og sosial Vernepleier eller helsefagarbeider helg 27. juni 2021
Helse og sosial Våken nattevakt 27. juni 2021
Administrasjon Konsulent ved Dokumentforvaltning 25. juni 2021
Ledelse Barnevernleder 22. juni 2021
Helse og sosial Fysioterapeut 22. juni 2021
Oppvekst Barnevernkonsulent Løpende
Helse og sosial Sykepleier/Vernepleier 100% 5. juli 2021
Helse og sosial Vernepleier, Enhet hjemmetjenester, Jeløy 20. august 2021
Helse og sosial Legevikariat i Peer Gynt Helsehus Løpende
Helse og sosial Sommerjobb på Peer Gynt Helsehus Løpende
Helse og sosial Helsepersonell til vaksinering Løpende
Oppvekst Vikarpool for SFO i Moss Løpende
Helse og sosial Ferievikarer og tilkallingsvikarer Sørtun avlastning Løpende
Helse og sosial Årets sommerjobb!  Ferievikarer søkes til Hjemmetjenester (Rygge) Løpende
Helse og sosial Årets Sommerjobb! Ferievikarer søkes til Enhet hjemmetjenester (Sentrum) Løpende
Helse og sosial Årets Sommerjobb! Ferievikarer søkes til Enhet hjemmetjenester (Jeløy) Løpende
Oppvekst Vikarpool for barnehagene i Moss Løpende