Ledige stillinger
Fagområde Stillingstittel Søknadsfrist
Helse og sosial Avdelingsleder Orkerød sykehjem 23. august 2020
Helse og sosial Fastlegehjemmel ved Sentrum legesenter 12. august 2020
Helse og sosial Vernepleiere/sykepleiere til avlastningsinstitusjon for barn, unge og voksne 31. august 2020
Helse og sosial Sykepleier, Omsorgsboliger nord 16. august 2020
Helse og sosial Ledige legestillinger ved Mosseregionens legevakt 23. august 2020
Oppvekst Vikarpool for lærere 2020/2021 Løpende
Helse og sosial Helsesykepleier 12. august 2020
Teknisk VA-ingeniør 17. august 2020
Oppvekst Vikarpool for barnehagene i Moss Løpende