Moss kommune

Økonomisk sosialhjelp/inntektssikring. Søknadsskjema.

NAV Moss åpner for flere fysiske møter med brukere nå som vekterstreiken er over. Covid-19 er imidlertid ikke over, og NAV ønsker derfor i størst mulig grad å bistå over telefon, digitale samtaler og videomøter. Vi vil spesielt minne om at du kan søke sosialhjelp elektronisk gjennom nav.no

Via nav.no kan du nå også følge søknaden din, og enkelt se når den er ferdigbehandlet.

Kontoret har begrenset tilgang i mottaket, men dersom du har behov for et fysisk møte avtaler vi det med deg. Da kontakter du din veileder.

 

I tiden 10-14 kan du også møte opp hvis du har akutt behov for bistand: Du ringer da 468 32 378

 

Har du spørsmål om permitteringer på grunn av koronaviruset:

- som arbeidsgiver ring 468 32 378

- som arbeidstaker ring  468 32 364

 

NAV Moss har begrenset tilgang til publikumsmottaket for å forebygge og begrense smitten av koronaviruset.
Publikumsmottaket er derfor ikke bemannet på vanlig måte.

Det er viktig å understreke at driften av kontoret går som normalt. Vi oppfordrer alle som har behov for kontakt eller tjenester fra NAV, til å benytte seg av http://nav.no eller Ditt Nav.
Alle våre veiledere er tilgjengelige på digitale løsninger i tillegg til forhåndsavtalte samtaler.

NAV har åpent hele døgnet på www.nav.no. Vi oppfordrer til bruk av digitale tjenester så langt det lar seg gjøre under koronasituasjonen for å hindre smitte og press på telefonlinjene.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv fortrinnsvis gjennom arbeid

Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan i tillegg til arbeid være andre inntekter eller egne midler.

Hvor mye du kan få i stønad er avhengig av din familiesituasjon, antall personer som hører til husholdningen, bosituasjonen med mer. Du kan søke om sosialhjelp på NAV-kontoret, eller digitalt. Hvis du har søkt økonomisk sosialhjelp digitalt kan du også ettersende vedlegg og annen dokumentasjon via nav.no. Stønaden vurderes etter sosialtjenestelovens §§ 18 og 19.

Les mer:

Veiviser sosialhjelp

 

Digitalt søknadsskjema for økonomisk stønad 

OBS! bruk utskriftlig versjon av søknaden dersom du ikke får åpnet digitalt søknadsskjema:
Økonomisk stønad - sosialhjelp (PDF, 158 kB)

Trenger du hjelp til utskrift eller skal levere skjemaet, kan du møte opp på NAV-kontoret i åpningstiden mellom kl. 10-14 og ringe på tlf. 412 42 794 – da vil de som møter opp få kontakt med en av våre NAV-ansatte.

Besøksadresse:  publikumsmottak NAV Moss, Kongens gate 34, 1530 MOSS
Postadresse for skjemaer om økonomisk sosialhjelp: NAV Moss, pb 158, 1501 Moss

Kommunetorget kan kontaktes på tlf. 69 24 80 00 Mandag - fredag  8.30-15.30. 
Klikk for stort bilde Vibeke Weibell Eliassen