Økonomisk sosialhjelp/inntektssikring. Søknadsskjema.

Har du akutt behov for bistand ring 412 42 794 

Har du spørsmål om permitteringer på grunn av koronaviruset:

- som arbeidsgiver ring 
401 05 208 

- som arbeidstaker ring 
401 06 735

Har du spørsmål om sykemeldinger ring 406 38 495

Telefonene er åpne fra kl.10.00 til kl. 14.00

Publikumsmottaket er stengt

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv fortrinnsvis gjennom arbeid

Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan i tillegg til arbeid være andre inntekter eller egne midler.

Hvor mye du kan få i stønad er avhengig av din familiesituasjon, antall personer som hører til husholdningen, bosituasjonen med mer. Du kan søke om sosialhjelp på NAV-kontoret, eller digitalt. Hvis du har søkt økonomisk sosialhjelp digitalt kan du også ettersende vedlegg og annen dokumentasjon via nav.no. Stønaden vurderes etter sosialtjenestelovens §§ 18 og 19.

Les mer:

Veiviser sosialhjelp

 

Digitalt søknadsskjema for økonomisk stønad 

OBS! bruk utskriftlig versjon av søknaden dersom du ikke får åpnet digitalt søknadsskjema:
Økonomisk stønad - sosialhjelp (PDF, 158 kB)

Trenger du hjelp til utskrift eller skal levere skjemaet, kan du møte opp på NAV-kontoret i åpningstiden mellom kl. 10-14 og ringe på tlf. 412 42 794 – da vil de som møter opp få kontakt med en av våre NAV-ansatte.

Besøksadresse:  publikumsmottak NAV Moss, Kongens gate 34, 1530 MOSS
Postadresse for skjemaer om økonomisk sosialhjelp: NAV Moss, pb 158, 1501 Moss

Kommunetorget kan kontaktes på tlf. 69 24 80 00 Mandag - fredag  8.30-15.30. 
Klikk for stort bilde Vibeke Weibell Eliassen