Moss kommune

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

NAV Moss åpner for flere fysiske møter med brukere nå som vekterstreiken er over. Covid-19 er imidlertid ikke over, og NAV ønsker derfor i størst mulig grad å bistå over telefon, digitale samtaler og videomøter. Vi vil spesielt minne om at du kan søke sosialhjelp elektronisk gjennom nav.no

Via nav.no kan du nå også følge søknaden din, og enkelt se når den er ferdigbehandlet.

Kontoret har begrenset tilgang i mottaket, men dersom du har behov for et fysisk møte avtaler vi det med deg. Da kontakter du din veileder.

 

I tiden 10-14 kan du også møte opp hvis du har akutt behov for bistand: Du ringer da 468 32 378

 

Har du spørsmål om permitteringer på grunn av koronaviruset:

- som arbeidsgiver ring 468 32 378

- som arbeidstaker ring  468 32 364

 

NAV Moss har begrenset tilgang til publikumsmottaket for å forebygge og begrense smitten av koronaviruset.
Publikumsmottaket er derfor ikke bemannet på vanlig måte.

Det er viktig å understreke at driften av kontoret går som normalt. Vi oppfordrer alle som har behov for kontakt eller tjenester fra NAV, til å benytte seg av http://nav.no eller Ditt Nav.
Alle våre veiledere er tilgjengelige på digitale løsninger i tillegg til forhåndsavtalte samtaler.

NAV har åpent hele døgnet på www.nav.no. Vi oppfordrer til bruk av digitale tjenester så langt det lar seg gjøre under koronasituasjonen for å hindre smitte og press på telefonlinjene.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er for deg som er mellom 18-67 år som ønsker å jobbe, men som trenger ekstra oppfølging for å klare det.Målet med KVP er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet. Programmet er på fulltid, og skal inneholde:

  • arbeidsrettede aktiviteter og/eller:
  • utdanning og opplæring samt
  • tett individuell oppfølging og veiledning 

Programmet kan i tillegg inneholde forberedende aktivitet for arbeidsliv, og nødvendig helseoppfølging.

For å ha rett til KVP må NAV vurdere om programmet vil gjøre at du lettere kommer i jobb. Du må:

  • være i yrkesaktiv alder og ha vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne
  • ha behov for tett oppfølging
  • ha ingen eller svært avgrensede ytelser fra NAV
  • ha gjennomgått en arbeidsevnevurdering
  • ha lovlig opphold og fast bosted i Norge

Du kan få mer informasjon om KVP ved å henvende deg til NAV Moss. Deltakelse i programmet vurderes etter sosialtjenestelovens § 29.